Hermann Hesse NARZISS ÉS GOLDMUND - PDF Free Download

Egyetlen gazdák hesse

Frankfurt am Main Első fejezet A mariabronni kolostorbejárat karcsú ikeroszlopokon nyugvó köríve előtt, az út szélén állt egy gesztenyefa, dél magányos fia, régi időkben Rómát járt zarándok hozta kemény törzsű nemes gesztenye; kerek koronája gyengéden borult az út fölé, teli tüdőből zúgott a szélben, tavasszal már zöldellt a környéken minden, a kolostorkert diófái is új lombruhájukban vöröslöttek, ő még sokáig váratott leveleire, majd a legrövidebb éjszakák évszakában sugarakba szökkentette lombozata sűrűjéből fénytelen, tejeszöld, oly intően, szorongatóan fanyar illatú, különös virágait, és sárguló koronája októberben, szüretután hullajtotta az őszi szélbe némely esztendőben be sem érő tüskés termését, hogy társkereső és skype kelhessenek érte a klastromi diákok, és az olasz földről származó Gregor perjelnek legyen mit megsütnie kandallója parazsán.

találkozom szabad hely

Idegenül, szelíden lengette a kolostorbejárat fölött koronáját a szép fa, a más égtájról való, érzékeny természetű, könnyen borzongó vendég, a kaput tartó sudár homokkőoszlopok, az ablakíveket díszítő, kőből vert csipkék, párkányok, pillérek titkos rokona, akit szerettek a welschek meg a latinok, s jövevényszámba vettek az idevalósiak.

A külországi fa alatt jó néhány nemzedék klastromi egyetlen gazdák hesse elhaladt már, hóna alatt írótáblával, fecsegve, játszva, nevetgélve, verekedve; mezítláb vagy saruban, ahogy az évszak változott, szájuk szögletéből csüngő virággal, diót ropogtatva vagy hógolyót gyúrva. Mindig újak jöttek, egy-két esztendő fordultán mind kicserélődtek a jószerint egymáshoz hasonló szöszke, göndör fürtös arcok.

Némelyik ottmaradt, novícius lett, barát, fejét kopaszra nyírták, csuhát viselt, derekán kötelet; könyveket böngészett, oktatta a gyerkőcöket, megöregedett, meghalt. Mások, ha megtöltekeztek tudománnyal, visszatértek a szülői házba, a lovagvárakba, kereskedő- és kézmívesportákra, kikerültek az életbe, űzték játékaikat, mesterségüket, s egyszer talán, férfikorban, ellátogattak a kolostorba, fiúcskákat vezettek tanulósorba az atyák keze alá, egy pillanatra eltűnődve felmosolyogtak a gesztenyefára, aztán továbbmentek újra.

A súlyos, kerek ablakívek, a zömök, vörőskő ikeroszlopok között, a klastrom celláiban, termeiben éltek, tanítottak, tanultak, irányítottak, kormányoztak: műveltek itt sokféle, egyik nemzedékről a másikra szálló művészetet és tudományt, jámbort és világit, világosat és titokzatosat. Könyveket írtak és magyaráztak, rendszereket építettek fel, összegyűjtötték a régiek írásait, másoltak képes kódexeket, ápolták a nép hitét, és mosolyogtak a nép hitén.

Tudós okosság, jámbor kegyesség, együgyűség és agyafúrtság, evangéliumi bölcsesség, görög bölcsesség, fehér és fekete mágia, mindből tenyészett itt valami, mindennek volt helye, tere: remeteségnek, vezeklésnek, valamint társaságkedvelő vidám életnek is ; a mindenkori apát személyén és a kor uralkodó áramlatán múlott, hogy mikor melyik kerekedett felül, melyik divatozott.

Welcome to Scribd!

A kolostort egyetlen gazdák hesse időnként ördögűzői, démonkergetői tették, olykor kitűnő zenéje, olykor egy szent, gyógyító és csodákat tevő atya kedvéért, máskor csukaleveséért, szarvasmájpástétomáért látogatták — mindegyikért a maga idejében. A szerzetesek és tanítványok, buzgók és lanyhák, böjtösek és tokások seregében mindig akadt a számos érkező, itt éló és halálát itt beváró között, mindig akadt egy, akit mindenki szeretett, vagy akitől mindenki félt, a kiválasztottnak tetsző, a különleges, az egyéniség, akiről beszéltek még akkor is, midőn kortársait már régen elfeledték.

Ez idő tájt is élt Mariabronn kolostorában két egyéniség, két különleges lakó, egy öreg és egy ifjú.

kislemez tulln

A dormitóriumokatiskolatermeket, templomot benépesítő barátok nyájában akadt kettő, akiről tudtak mind a többiek, akire valamennyien figyeltek.

Dániel apát, az öreg és Narziss, az ifjú, a tanítvány, aki nemrégen lépett a novíciusok sorába, de rendkívüli tehetsége miatt minden hagyomány ellenére már taníthatott, különösképpen görögöt. Figyelmet és kíváncsiságot keltő tekintélye a házban kettőjűknek volt, az apátnak és a novíciusnak, csodálták és irigyelték, titkon rágalmazták is őket.

Az apátot csaknem mindenki szerette, ellenséget nem szerzett magának, csupa jóság, jámborság, alázat volt. Csupán a kolostor tudósai vegyítettek szeretetükbe valamilyen leereszkedésfélét, mert Dániel apát szent lehetett ugyan, de tudós semmiképpen.

Jám-borsága bölcsesség volt, latinul azonban gyengén, görögül egyáltalán nem tudott.

  • Kerülni az én városom társkereső
  • Találatok (Gazda István) | Könyvtár | Hungaricana
  • Társkereső protestáns keresztény

Az apát együgyűségén alkalomadtán mosolygó keveseket annál jobban bűvöletbe ejtette Narziss, a csodagyerek, a szép ifjú választékos görög beszéde, kifogástalan lovagi viselkedése, nyugodt, mélyreható filozófustekintete, szép és szigorú vonalú keskeny szája.

Bámulatos görög tudásáért megszerették a tudósok. Nemes voltáért, finomságáért csaknem mindannyian szerették, sokan beleszerettek. Néhányan rosszallották, hogy oly nyugodt, fegyelmezett és szerfelett udvari modorú.

Apát és novícius, egyik is, másik is a maga módján viselte a kiválasztottak sorsát, a maga módján uralkodott, a maga módján szenvedett. Mindkettő rokonabbnak, közelebb állónak érezte a másikat a többi klastromi népnél, mégsem találtak egymáshoz, mégsem melegedtek fel egymás iránt. Az apát nagy gondot, nagy figyelmet szentelt az ifjúnak, s aggódott érte, mint ritka érzékeny, talán koraérett, talán veszedelemben forgó testvéréért.

Az ifjú az apát valamennyi parancsát, intelmét, valahány dicsérő szavát makulátlan magatartással fogadta, sohasem ellenkezett, nem csüggedt el, és ha az france culture társkereső helyesen ítélte meg, hogy egyetlen vétke a gőg, ugyancsak értette egyetlen gazdák hesse módját, hogyan rejtse el ezt a vétket. Szó nem férhetett hozzá, tökéletes volt, különb mindenkinél. Csupán előkelősége lengett körülötte hűvös levegőként, csupán igazi barátja akadt kevés a tudósokon kívül.

Talán igaztalan voltam, gyakran dölyfösnek tartottalak. Nagyon egyedül, szerfelett magányos vagy, fiatal testvérem, csodálóid vannak, de barátaid nincsenek. Szeretve szeretném, bár lenne rá okom, hogy néha megfeddhesselek, de nem szolgálsz rá soha. Bár lennél hébe-hóba neveletlen, mint a korodbeli fiatalemberek.

emberek tudják eckernförde

De nem vagy az soha. Olykor kissé aggódom érted, Egyetlen gazdák hesse. Az ifjú az öregre vetette sötét szemét. Lehet, valóban gőgös vagyok.

Account Options

Kérlek, büntess meg érte. Időnként magam is szeretném magamat megbüntetni. Küldjetek remeteségbe, atyám, vagy engedjétek, hogy alantasabb szolgálatot végezzek.

Minden bizonnyal tanító és tudós lesz belőled. Te talán nem erre vágyakozol? A tudományban mindig örömömet lelem majd, hogyan is lenne másként? Nem hiszem azonban, hogy a tudomány lesz egyedüli világom. Az ember sorsát és küldetését nem mindig vágyai határozzák meg, hanem valami más, valami eleve elrendeltetett. Az apát elkomolyodva hallgatta. Oreg arcán mégis mosoly villant, mikor megszólalt: — Amennyire az embereket megismertem, mindannyian, kivált ifjan, hajlunk arra, hogy vágyainkat összetévesszük a Gondviseléssel.

Nos, te, aki úgy hiszed, tudod előre, mondj egy-két egyetlen gazdák hesse nekem, mire vagy hivatva?

keresek gazdag ember, nem házas

Narziss félig behunyta sötét szemét, és az elrejtőzött hosszú, egyetlen gazdák hesse pillái mögé. Narziss halk hangon, szemét lesütve beszélni kezdett. Azt hiszem, szerzetes leszek, pap, perjel és apát is talán. Nem azért hiszem mindezt, mintha kívánnám.

Nem vágyom tisztségre, de mégis megbíznak majd vele. Sokáig hallgattak mind a ketten. Ez a tulajdonság arra kényszerít, hogy uralkodjam a többiek felett, és így szolgáljam őket. Ha nem klastromi életre születek, bíró vagy államférfi válna belőlem.

  • Olcsó soulfulness társkereső
  • Hermann Hesse szerző könyvei - Bookhu könyváruház
  • Gubanc mondat társkereső nő

Mivel testvéreink titkaiba tud-tukon kívül behatolni nem szeretnék, mondd el, hogy mit gondolsz rólam, apátodról, Dánielről. Narziss felemelte tekintetét, és az apát szemébe nézett.

Narziss Es Goldmund Hermann Hesse | PDF

Mégis megteszem. Narziss lehajtotta fejét, és így suttogott: — Kevés az, tisztelendő atyám, amit terólad tudok. Tudom, hogy Isten szolgája vagy, és szívesebben őriznél kecskéket, kongatnál kis harangot remeteségben, vagy hallgatnád parasztok gyónását, mintsem egy nagy kolostort kormányozz. Tudom, hogy különös szeretet fűz Isten Szent [1] Anyjához, leggyakrabban hozzá imádkozol. Imádkozol olykor, hogy a görög és mind a többi kolostorunkban művelt tudomány zavart és veszedelmet társkereső illertissen keltsen alárendeltjeid lelkében.

társkereső hallmarkhalloween kártyák

Imádkozol olykor azért, hogy türelmed Gregor perjel iránt el ne hagyjon. Olykor pedig csendes végért imádkozol. Úgy hiszem, meghallgatásra találsz, és szelíd halálban lesz részed. Az apát kis társalgójára csend települt. Végül megszólalt az öreg.

TÜNTETÉS: Éjszaka indultak Pozsonyba a csallóközi gazdák

Rajongó testvér! Nem ártana neki, ha valamiféle vezeklést rónék rá. A kiszabott vezeklést azonban én is megosztom vele. Az apát felállt.

christian társkereső svájc

Mosolyogva intett búcsút a novíciusnak. Isten mást is kíván tőlünk, nemcsak látomásokat. Vegyük úgy, hogy a könnyű halál ígéretével hízelegtél egy öregembernek. Vegyük úgy, hogy az öregember pillanatidőre szívesen is hallgatta ezt az ígéretet. Most azonban elég volt. Holnap a hajnali mise után imádkozz el egy olvasót, alázattal és odaadással imádkozz, ne pedig felszínesen, és én is ezt teszem.

Menj hát, Narziss, eleget beszéltünk.

  1. Frankfurt am Main Els fejezet A mariabronni kolostorbejrat karcs ikeroszlopokon nyugv krve eltt, az t szln llt egy gesztenyefa, dl magnyos fia, rgi idkben Rmt jrt zarndok hozta kemny trzs nemes gesztenye; kerek koronja gyengden borult az t fl, teli tdbl zgott a szlben, tavasszal mr zldellt a krnyken minden, a kolostorkert difi is j lombruhjukban vrslttek, mg sokig vratott leveleire, majd a legrvidebb jszakk vszakban sugarakba szkkentette lombozata srjbl fnytelen, tejeszld, oly inten, szorongatan fanyar illat, klns virgait, s srgul koronja oktberben, szretutn hullajtotta az szi szlbe nmely esztendben be sem r tsks termst, hogy birokra kelhessenek rte a klastromi dikok, s az olasz fldrl szrmaz Gregor perjelnek legyen mit megstnie kandallja parazsn.
  2. Ismerje nők svájcban
  3. Gazdák Lapja,
  4. Gazdák Lapja, január (3. évfolyam, 1–5. szám) | Könyvtár | Hungaricana

Egy másik alkalommal Dániel apátnak egyengetni valója támadt a legfiatalabb tanítóatya és Narziss között, akik a tanítás rendjének egy pontjában nem tudtak megegyezni: Narziss nagy buzgalommal bizonyos változtatásokra törekedett, és ezeket meggyőző érvekkel igazolta is, de Lorenz páter valamiféle féltékenységből ellene szegült, és az újabb megbeszéléseket mindig a lehangolt némaság duzzogó napjai követték, amíg Narziss igaza tudatában újra csak előhozakodott a dologgal.

Végül is Lorenz atya kissé sértődött hangon így szólt: — Nos, Narziss, fejezzük be a vitát. Tudod jól, a döntés az enyém, és nem a tied, nem vagy kollégám, csak kisegítőm, alkalmazkodni köteles. De mivel ezt az ügyet oly nagy fontosságúnak tartod, és mivel én csupán hivatalbeli hatalmam, nem pedig tudásom és tehetségem révén vagyok felettesed, nem akarok magam dönteni, hanem apát urunk elé járulunk, és rábízzuk, tegyen igazságot.

Így is tettek, Dániel apát meg türelmesen és jóindulatúan hallgatta végig a két tudós grammatikatanításról vallott nézeteinek összecsapását. Mind a kettő aprólékosan elmagyarázta és megokolta véleményét, majd az öregúr kedélyesen rájuk nézett, kicsit megcsóválta ősz fejét, és így szólt: — Kedves testvérek, remélem, egyetlen gazdák hesse sem hiszi, hogy ehhez a dologhoz éppoly sokat értek, mint ti. Narziss, aki ennyire szívén viseli iskolánk dolgát, és a tanítás megjavításán fáradozik, dicséretet érdemel.

Ám ha elöljárója másként vélekedik, Narziss dolga a hallgatás meg az engedelmesség, mert hiába minden javítás, ha érte a rendet és engedelmességet e házban megszegik. Megrovom Narzisst, amiért engedni nem tudott.

Nektek, fiatal tudósok, kettőtöknek meg azt kívánom, ne legyetek soha olyan egyetlen gazdák hesse híján, aki ostobább nálatok; gőg ellen ez a legjobb orvosság.