Palatinate Forest

Egyetlen hozott vidék- pfalz

Lipót császár azonnal birodalmi háborút Reichskreig hirdetett. A császár és a német fejedelmek -re mintegy főnyi haderőt vonultattak fel a Rajnához.

Pfalzi örökösödési háború

Három hadtestet alakítottak III. Frigyes brandenburgi választófejedelemLotaringiai Károly hercegés II. Miksa Emánuel bajor választófejedelem parancsnoksága alatt. Feladatuk Mainz visszafoglalása, a Svábföld és Baden megvédelmezése volt. Lotaringiai Károly ezért Maximilian von Starhemberg grófot májusában néhány ezreddel Koblenz védelmére rendelte.

Május én maga Lotaringiai Károly is megérkezett a frankfurti gyülekezőhelyre. A franciák felkészülve várták a császáriak támadását. A Majna torkolatát Mainz alatt elsüllyesztett hajókkal zárták el, hogy a császáriak ne kaphassanak utánpótlást vízi úton.

A francia Rajna-hadsereg főparancsnoka, Durfort marsall, Duras hercege — 30 emberével Mainz mellett táborozott, hogy megakadályozza a császáriak átkelését a Rajnán. Bővebben: Mainz ostroma Lotaringiai Károly már május án Mainzba indult, június 1-jén megtámadta és lerombolta a Rajna jobb keleti partján létesített francia hídfőállást Mainz—Kastel. Június közepén a császáriak átkeltek a Rajnán, Lotaringiai Károly lovassága július ángyalogsága július én ért Mainz alá.

Miksa bajor választófejedelem saját csapatai, akiket a Felső-Rajnánál tartott a Svábföld és a Badeni Őrgrófság védelmében, csak július végén érkeztek be, Savoyai Jenő herceggel együtt.

Augusztus 8-án a császáriak ostromtüzérsége megkezdte Mainz falainak rombolását. A védők gyakori kitörései ellenére az ostromlók augusztus án elérték a falak alatti védőárkot. Augusztus án Duras marsall Philippsburgnál felmentő csapataival átkelni készül a Rajnánemiatt Lotaringiai Károlynak csapatokat kellett ismerd időseknek az ostromtól.

egyetlen hozott vidék- pfalz

Szeptember 5-én viszont minden készen állt, szeptember 6-án 10 emberrel megindították az általános rohamot. A katonákat parancsnokaik — köztük maga Miksa Emánuel választófejedelem is — személyesen vezették.

Három órán át tartó véres küzdelemben elfoglalták a védműveket. A császáriak 2a bajorok 1 embert veszítettek. Az ostrom során Starhemberg tábornok elesett, Savoyai Jenő ismét megsebesült, de Mainz francia védőserege szeptember 8-án kapitulált. A francia csapatok által lerombolt heidelbergi várkastély kép ből. A visszavonuló francia csapatok stratégiai céllal felprédálták az útjukba eső német vidéket, hogy ne maradjanak védelmezhető támpontok, amelyek a tervezett újabb francia hadjáratot akadályozhatnák.

A megismételt rajnai francia hadjáratra 3 évvel később, —ban került sor.

Palatinate Forest

A Pfalzi Választófejedelemségbena Trieri Érsekségben és a Badeni Őrgrófságban elpusztított városok, lerombolt kastélyok és felégetett falvak sora jelezte Ezéchiel de Mélac tábornok vonuló csapatainak nyomát. Több várost többször is felprédáltak. Így pusztult el többek között Mannheim és Heidelberg. A német államok területén folyó hadjáratban nyílt harctéri ütközetre nem is került sor. A francia csapatok arra törekedtek, hogy célzott pusztításokkal egyetlen hozott vidék- pfalz bírják ellenfeleiket.

A Balkánon lekötött birodalmi haderő csak arra szorítkozhatott, hogy meggátolja a franciák mélyebb előrenyomulását Svábföld és Frankföld felé, támadó jellegű hadműveletet csak a Rajna bal partján hajtott végre.

Írország[ szerkesztés ] Jakab angol király és Modenai Mária királyné — első fia. James Francis Edward walesi herceget anyja után katolikus hitre keresztelték. Az angolok tartottak egy katolikus király trónra kerülésétől, az Orániai-ház hívei a gyermeket törvénytelen származásúnak egyetlen hozott vidék- pfalz.

Südwestrundfunk

Orániai Vilmos hercega németalföldi Egyesült Tartományok helytartója katonai intervenciót indított, hogy II. Jakab királyt a franciák elleni hadba lépésre kényszerítse. Az expedíciós haderő november én szállt partra Devon grófságban.

egyetlen hozott vidék- pfalz

Jakab főhadparancsnoka, John Churchill —Marlborough első hercege nyomban átállt Orániai Vilmoshoz. Megbuktatták a Stuart-házi királyt, aki Franciaországba menekült.

egyetlen hozott vidék- pfalz

Helyére Orániai Vilmos lépett, akit Vilmos néven Anglia és Írország királyává koronáztak. A XIV. Lajos által támogatott II. Jakab 6 emberével februárjában partra szállt Írországban.

Április 3-án bevonult Dublinba. Május 11 -én a Bantry-öbölben Châteaurenault altengernagy francia flottája elűzte az angol Hervert admirális flottáját, II. Jakab seregei mégsem tudták megakadályozni, hogy Schomberg tábornagy hadserege augusztusban partra ne szálljon Írországban. Jakab ismét Franciaországba menekült, október közepére az angolok elfoglalták egész Írországot.

egyetlen hozott vidék- pfalz

Lajos ismét megkísérelte, hogy II. Jakabot katonai segítséggel visszahelyezze Anglia trónjára. A szállítóhajók készen álltak 30 francia katona átszállítására La Manche -on.

Május 28 — június 2. Barfleurnél és La Hougue -nál a brit flotta győzelmei meggyengítették a francia hadiflottát, és lehetetlenné tették az inváziót. A jakobiták ügye elbukott, II. Jakab katonái más hadviselő államok zsoldosaiként harcoltak tovább Anglia ellen.

Károly király első felesége, XIV. Lajos unokahúga. A megözvegyült II. Károly augusztusban Mária Anna pfalz-neuburgi hercegnőt —Fülöp Vilmos pfalzi választófejedelem leányát, Eleonóra császárné húgát, I. Lipót császár sógornőjét vette feleségül. A császári család nyomására II. Károly szövetségi szerződést kötött a németalföldi Egyesült Tartományokkalés hozzájárult, hogy császári csapatok igénybe vegyék Spanyol-Németalföld erődítményeit.

Ezzel kihívta XIV. Lajos haragját, aki A Luxembourg hercegmarsall által vezetett francia csapatok benyomultak Németalföldre. A velük szemen felvonult angol és holland hadsereg, valamint a több fejedelemségből, így Brandenburgból [5] összegyűjtött német csapatok igyekeztek útjukat állni. A több éven át húzódó hadjárat valamennyi jelentős csatája francia győzelemmel végződött.

Az A franciák 3a szövetségesek 9 embert veszítettek. Mons városát maga XIV. Lajos ostromolta meg, a város Szeptember án Luxembourg hercege Tournai közelében, a leuze-i csatában súlyos vereséget mért Waldeck herceg túlerőben lévő angol—holland erőire. Lajos marsalli kinevezések sorával ismerte el.