Olasz fasizmus – Wikipédia

Egyetlen párt darmstadt ma. Olasz fasizmus

Irredentizmus : többek között az Adriai-tenger horvátországi free dating vélemények annektálására irányuló törekvés Voluntarista kultúr- és gazdaságpolitika, a politikai akarat jelentőségének és lehetőségeinek végletes eltúlzása. A szakmai testületek, korporációk átveszik a parlament szerepét Camera dei deputati Camera dei Fasci e delle Corporazioni. A párt- és állami vezetés egybeolvadása.

Az ben létrejött Fasiszta Nagytanács Gran Consiglio del Fascismo tól vezető állami szervvé vált. Az olasz fasiszta mozgalom modernista-forradalmi és konzervatív-tradicionalista irányzatai között újra meg újra feszültségek keletkeztek.

Mussolini maga sokáig ingadozott e két felfogás között. Különösen és között nagy gondot fordított arra, hogy e két ellentétes erőt összetartsa. A fasizmus ellentmondásos önmeghatározása és bizonytalan identitása hozzájárult ahhoz, hogy erősen különböző társadalmi áramlatokat tudott magához kötni.

Az olasz fasizmus elhelyezkedése a jobb-baloldali politikai spektrumon[ szerkesztés ] Az olasz fasizmus, bizonyos baloldali színezetű kezdetek után az as évek elején egyértelműen jobbra tolódott. A Squadristi csoport célja a teljes diktatúra bevezetése volt, míg az ANI tagjai, köztük Alfredo Roccotekintélyuralmi korporatív államot akart létrehozni a liberális állam helyébe, megőrizve a létező eliteket.

Később kialakult a monarchista fasiszták csoportja is, akik abszolút monarchiát szerettek volna létrehozni Viktor Emánuel királlyal az élén. Értékelése szerint bukására azért kerülhetett sor, egyetlen párt darmstadt ma az olasz konzervatív burzsoázia elárulta őt.

A területet ellenőrzésük alatt tartó német hatóságok azonban figyelmen kívül hagyták ezeket a egyetlen párt darmstadt ma. Mussolini többek között az Avanti nevű pártlap főszerkesztője is volt. Ezután kizárták a szocialista pártból.

Ettől kezdve Mussolini harci osztagai erőszakos eszközökkel léptek fel a szocialista és a kommunista pártok, szervezetek, a baloldali munkásmozgalom ellen. Az első világháború után Mussolini márciusában Milánóban részt vett a Fasci di Combattimenti Harci szövetségeka később közkeletűen feketeingeseknek nevezett szervezet megalakításában, amely tekintélyuralmi rendszer bevezetését és a párizsi szerződések revideálását követelte Olaszország érdekeinek megfelelően.

Véleményük szerint ugyanis Franciaország és Nagy-Britannia nem teljesítette az ös titkos londoni szerződésben tett ígéreteit, miszerint Olaszországnak a központi hatalmakkal fennálló szövetsége felmondása és az ellenük irányuló hadba lépés esetére jelentős területeket ígért.

Olaszország ugyan jelentős területeket kapott Dél-Tirol, Trento, Isztriajóval nagyobbat, mint amit az olasz csapatok a háború során el tudtak foglalni, de kevesebbet, mint ami szerettek volna. A egyetlen párt darmstadt ma szerződés ugyanis előirányozta DalmáciaAlbánia bizonyos részeinek, sőt az Oszmán Birodalom egyes területeinek AntalyaKonya olasz kézre juttatását is.

Olaszország ugyancsak kimaradt az afrikai német gyarmatoknak a győztesek egyetlen párt darmstadt ma elosztásából. Ezek tovább súlyosbították az ország gazdasági helyzetét.

Mussolini az olasz társadalom nagy részének a bolsevik forradalomtól való félelmét arra használta fel, hogy önmagát a jog és a rend védelmezőjének állítsa be.

Squadristi nevű paramilitáris harci osztagai rátámadtak a szakszervezetekre, ismerd meg a sport órák baloldali pártokra, és a fasiszták által nem kedvelt politikusokra, elsősorban Észak- és Közép-Olaszországban.

Az olasz fasizmus —ben gyorsan erősödött szervezetileg, miután egy sor földmunkásszervezet is csatlakozott hozzá.

Olasz fasizmus

Hamarosan a legnagyobb tömegmozgalommá vált Olaszországban. Még ekkor sem volt azonban a mozgalomnak egységes szervezete. A vidéki körzetekben a fasiszta csoportosulások továbbra is félkatonai szervezetek jellegét öltötték, a városokban azonban inkább a politikai mozgalmi formák domináltak. A vidéki fasiszták élcsapat-szerű kádermozgalomnak tekintették magukat, és erősen ellenálltak Mussolini néppárttá alakulást célzó terveinek.

A Duce mindinkább a városi, főleg a római és a nápolyi szervezetekre támaszkodott. Táborába bevont egy sor, korábban is ismert politikust. Nem sikerült azonban megszüntetni a feszültségeket a vidéki és a városi szervezetek között.

egyetlen párt darmstadt ma

Ugyancsak kudarcot vallottak, azok a törekvései, hogy városi munkásszervezeteket is csatlakozásra bírjon. A vezéri kultusz[ szerkesztés ] ben kiéleződtek a mozgalmon belüli ellentétek. Mussolini erre úgy reagált, hogy már nem csak mint a fasiszta mozgalom vezetője, hanem egyre inkább mint az egész olasz nép vezére Duce lépett fel.

Betiltotta az Olasz Szocialista Pártot és más antifasiszta szervezeteket, bevezette saját személyi kultuszáta mussolinismót. Előszeretettel mutatkozott harciasan, egyenruhában. De továbbra is számos nehézséggel kellett szembenéznie a párton belül is. Mussolini ügyesen verte vissza ezeket a belső politikai támadásokat, eltörölte a párton belüli választásokat, és sok szélsőségest eltávolított posztjáról.

Tartalomjegyzék

Nem sikerült azonban a katonai elitet a pártba vonzania, a belépők leginkább a hivatalnokok köréből kerültek ki. Távolról sem volt képes a társadalom minden rétegét a párt ellenőrzése alá vonni, ahogy az Németországban az NSDAP-nak sikerült.

Imperialista hódító törekvések[ szerkesztés ] Az olasz uralom álló területek ben vörösterjeszkedés ig lila A tervezett birodalom Az olasz fasizmus egyik fő célja Olaszország nagyhatalmi státuszának elérése volt. Elsősorban az Adriai-tenger partvidékét akarták meghódítani az irredentizmus jegyében.

Az -as rapallói határmegállapodás biztosította Zára városát Olaszország számára, az -es római szerződés pedig jóváhagyta Fiume Olaszországhoz csatolását is.

egyetlen párt darmstadt ma

Az —ban megvívott abesszíniai háborúban Olaszország nehezen, de meghódította egész Abesszíniát. Az olasz fasiszta vezetés azonban elsősorban a Földközi-tenger térségében akarta magát vezető gyarmatosító hatalomként elismertetni. Az olasz fasiszta háborús célok legfontosabbika az olasz birodalom létrehozása volt. Itália igényt tartott Nizza városára, KorzikaMálta területére, az Adriai-tenger egész dalmát partvidékére, AlbániáraKrétára és egy sor további görög szigetre.

Az afrikai kontinensen meglévő gyarmataihoz hozzá kívánta csatolni TunéziátEgyiptomot a Sinai-félszigettel, Szudánt és Kenya egyes részeit, hogy egy összefüggő birodalmat alakítson ki a kontinens északkeleti részén.

  • Он потребовал, чтобы я публично, перед всем миром, рассказал о том, что у нас есть «ТРАНСТЕКСТ».
  • Сьюзан едва могла говорить.
  • Hogy egyetlen ember
  •  Как скажете.
  • Ingyenes esküvői weboldal találkozás kanada
  •  - Женщина положила трубку.
  • Kérdezze barátok és egyéb gondozási

A katonai sikerek azonban elmaradtak. A németek által már megvert Franciaország sikeresen állt ellen az Alpokban az olasz támadásnak; az angolok elleni támadás ben Észak-Afrikában összeomlott. A görögök elleni támadás a Balkánon szintén kudarcba fulladt, csak a német segítség mentette meg az olasz hadsereget a katasztrófától.

E kudarcokat a hadtörténet mindenekelőtt a dilettáns stratégiai tervezés számlájára írják. A Duce mértéktelenül túlbecsülte országa katonai erejét. Hamarosan elakadt az észak-afrikai német-olasz offenzíva, majd folytatódott a súlyos vereségek láncolata: a tengelyhatalmak tunéziai kapitulációja után májusában az amerikai és brit csapatok elfoglalták Lampedusa és Pantelleria olasz szigeteket, majd júliusban partra szálltak Szicílián.

Account Options

Az olasz birodalom álma szertefoszlott. Zsidóüldözés[ szerkesztés ] A Az olasz társadalomban azonban ennek, különösen Németországhoz képest, nem voltak mély gyökerei. Az olaszországi zsidók a fasiszták hatalomátvétele után is megtarthatták társadalmi állásukat, még a fasiszta pártba is beléphettek, amelynek így már a római menetelés idején is mintegy zsidó tagja volt. Néhányan közülük magas pozícióra jutottak a pártban, mint például Aldo Finziakit végül ben zártak ki a pártból, majd az ellenállásban halt meg.

Guido Jungaz és közötti pénzügyminiszter is zsidó volt. Mussolinitől facebook singles stájerország állt távol az antiszemitizmus. Politikai pályájának jobboldali fordulata után, az oroszországi polgárháború és a Magyarországi Tanácsköztársaság idején már világméretű zsidó összeesküvésről fantáziált. A világ egyetlen párt darmstadt ma a zsidóság kezében vannak.

Top 15 Things To Do In Darmstadt, Germany

A politikát a páncélszekrények őrzői irányítják. Holló a hollónak nem vájja ki a szemét.

egyetlen párt darmstadt ma

Krisztus elárulta a hebraizmust, de ahogyan Nietzsche csodálatos éleslátással megállapította, csakis azért cselekedett így, hogy még jobb szolgálatot tegyen a zsidóságnak a görög-római civilizációs hagyományos értékeinek megdöntése érdekében. Számos szeretője között is zsidó volt az egyik Margherita Sarfattiés később több alkalommal nagyon is kritikusan nyilatkozott az antiszemitizmusról. A fasiszta antiszemitizmus vagy az antiszemita fasizmus ezért otromba abszurditás.

Az áldozatok rosszullétre panaszkodtak és kékes elszíneződést tapasztaltak a végtagjaikon. Többüknél súlyos mérgezéses tünetek alakultak ki, miután hétfőn fogyasztottak az egyetem Lichtwiese nevű campusa egyik épületének nyitott teakonyháin tárolt élelmiszerekből. Hatan kórházba kerültek, egyikük életveszélyes állapotban. Időközben az ő állapotát is stabilizálták, egy embert pedig haza is engedtek.

Mi Olaszországban nevetségesnek tartjuk, amikor azt halljuk, hogy Németországban az antiszemiták a fasizmus révén akarnak hatalomra kerülni. Más országokból is érkeznek hírek az antiszemita színezetű fasizmus térnyeréséről. Erőteljesen tiltakozunk a fasizmus ilyen jellegű kompromittálása ellen. Az antiszemitizmus a barbárság terméke, míg a fasizmus a civilizáció legmagasabb fokán áll és teljesen ellentétes az antiszemitizmussal.

Ennek ellenére Olaszország továbbra ia lehetővé tette a Német Birodalomból menekülő zsidók befogadását, illetve továbbutazását Palesztinába. Adolf Hitler hatalomra jutása után Olaszországban is egyre több antiszemita kiadvány jelent meg. Clara PetaccinakMussolini szeretőjének naplójából kiderül, hogy a Duce az —38 közötti időben privátim már erősen antiszemita kijelentéseket tett. A zsidópolitikában a fordulópontot az as év hozta.

Navigációs menü

Német nyomásra az olasz fasiszta párt antiszemita szárnya többek között Roberto FarinacciTelesio InterlandiPaolo Orano és Giovanni Preziosi nyilatkozatot tettek közzé Manifesto della razza Faji nyilatkozat címmel, ami aztán a faji törvények elfogadásához leggi razziali vezetett.

Mire Mussolini júliusában megbukott, alig volt már foglalkozás, amit a zsidók gyakorolhattak. Az ban Észak-Olaszországban a németek uralma alatt létrehozott Olasz Szociális Köztársaságban már a németországi gyakorlat érvényesült a zsidókkal szemben. Ezen nyomán Mussolinit a Fasiszta Nagytanácsa fasiszta állam legmagasabb döntéshozó szerve a saját szabályainak megfelelő eljárásban leváltotta.

Mussolinit azonnal őrizetbe vették. Viktor Emánuel olasz király átvette a főparancsnokságot és Pietro Badoglio marsallt bízta meg kormányalakítással. Az új miniszterelnök rendeletileg feloszlatta a fasiszta pártot. A Monte Cassinó-i csatában májusában 32 katona esett el. Romok a csata után A Német Birodalom megkísérelte újra hatalomra juttatni az olasz fasisztákat.

A német hadsereg megszállta Olaszország északi felé Rómáig, és a Duce vezetésével ott létrejött a Salòi Köztársaságnak is nevezett Olasz Szociális Köztársaság. Ez a bábállam fenntartotta a szövetséget a náci Németországgal, hadat üzent a szövetségeseknek és minden eszközzel küzdött az antifasiszta partizánok ellen. A következő két évben a németek és a szövetségesek súlyos harcai Közép-Itália nagy részét lerombolták. A nyílt várossá nyilvánított Róma A szövetségeseket támogatták az olasz lakosság különböző rétegeiből verbuválódott kommunista, szocialista, katolikus és liberális partizánok a Resistenza keretében.

Az olasz és a német fasizmus különbségei[ szerkesztés ] A fasizmus két legkifejlettebb formája, az olasz és a német fasizmus, azaz a nemzetiszocializmus között az azonosságok mellett jelentős különbségek is vannak.