Regensburg, Németország - Világörökség része

Egyetlen regensburg. XVI. Benedek pápa beszéde a regensburgi egyetemen | Magyar Kurír - katolikus hírportál

Középkori felhőkarcolók – kalandozás Regensburgban | nlc

Benedek pápa beszéde edmundston woman meeting regensburgi egyetlen regensburg Kitekintő — Benedek pápa beszéde a tudományos élet képviselőivel történt találkozásakor a regensburgi egyetem nagy aulájában szeptember én kedden, 17 órakor Hit, értelem és egyetem Eminenciás, Magnificenciás és Excellenciás Uraim, Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Megindító számomra a pillanat, amikor újra az egyetemen vagyok, s újra előadást tarthatok.

egyetlen regensburg mint flörtöl a skorpió férfi

Ugyanakkor a gondolataim visszaszállnak azokba az évekbe, amikor a freisingi főiskolán töltött szép időszak után megkezdtem egyetemi oktatói egyetlen hónap horoszkóp nők védelmében a bonni egyetemen. Az akkor — ben — még a rendes professzorok régi egyetemének a kora volt.

Az egyes katedráknak még nem voltak sem asszisztensei, sem gépírói, hanem nagyon közvetlen kapcsolat volt a hallgatókkal, s főként a professzorok között. Az előadások előtt és után találkoztunk a tanárok szobáiban. A történészekkel, filozófusokkal, filológusokkal, s természetesen a két teológiai fakultás tanáraival is nagyon élő kapcsolatunk volt.

XVI. Benedek pápa beszéde a regensburgi egyetemen

Minden félévben volt egy dies academicus, amikor az összes fakultás professzorai megjelentek az egész egyetem hallgatósága előtt, és így lehetővé tették az universitas megtapasztalását — melyre Ön, Rector Magnifice is utalt az imént —, tudniillik annak tapasztalatát, hogy mi, minden specializálódás ellenére, mely olykor képtelenné tesz minket az egymásközti kommunikációra, mégiscsak egyetlen egészet alkotunk, és az egyetlen értelem egészén belül dolgozunk, annak különféle dimenzióiban, s ezáltal közösen viseljük a felelősséget is az értelem helyes használatáért.

Ez a tény akkor eleven tapasztalattá vált.

egyetlen regensburg akik tanulni főzni

Az egyetem kétségtelenül büszke volt a maga két teológiai fakultására is. Az értelem világának ezt a belső kohézióját még az sem zavarta meg, ha néha kiszivárgott a hír, hogy a kollégák egyike azt mondta, hogy a mi egyetemünkön van valami furcsaság: két fakultás is foglalkozik egy nemlétező dologgal — Istennel.

egyetlen regensburg tippeket, hogy az emberek tudják,

Az egyetem egészén belül vitathatatlan meggyőződés maradt, hogy egy ilyen radikális kétkedéssel szemben is szükséges és értelmes marad az Istenre irányuló kutatás az értelem segítségével, és ennek a keresztény hit hagyományaival összefüggésben kell történnie. Mindez eszembe jutott, amikor a minap elolvastam annak a dialógusnak a Theodor Khoury professzor Münster által kiadott részét, melyet a tudós bizánci császár, II. Paleologosz Manuel, valószínű a téli táborban, ben Ankara közelében egy művelt perzsával a kereszténységről és az iszlámról és e kettő igazságáról folytatott.

Valószínűleg maga a császár jegyezte fel ezt egyetlen regensburg dialógust később, és között, Konstantinápoly ostroma idején.

Ez lehet az oka, hogy a saját gondolatmenetét sokkal részletesebben adja vissza, mint perzsa beszélgetőtársáét. A Khoury professzor által kiadott hetedik beszélgetésben dialekszisz — controversia — a császár érinti a dzsihád, a szent háború témáját. Ez a szúra a kezdeti időszak szúráinak egyike, mondják a szakértők, amikor Mohamednek még nem rendelkezett hatalommal és fenyegetettség állapotában élt.

De természetesen a császár ismerte azokat a szent háborúra vonatkozó rendelkezéseket is, amelyek később keletkeztek és kerültek be a Koránba.

Arany-torony[ szerkesztés ] Arany-torony Goldener Turm 50 méteres magasságával minden regensburgi patríciustorony közül a legimpozánsabb a Része egy négy építményből álló együttesnek a Wahlenstrasse és az Unterer Bachgasse között. Az először csak négyemeletnyi magasba emelkedő épületet -ban további négy épülettel toldották meg. Akkoriban épült a mai sima sátortető a korábbi helyén.

Miután a császár ilyen súlyosan fejezte ki magát, aprólékosan elmagyarázta az érveket, miért esztelen dolog a hit erőszakos terjesztése. A hit a lélek gyümölcse, nem a testé.

Regensburg óvárosa a Stadtamhoffal

Aki tehát valakit el akar vezetni a hitre, annak a meggyőző beszéd és a helyes gondolkodás képességére van szüksége, nem erőszakra és fenyegetésre Egy értelmes lélek meggyőzéséhez nem a kezet kell ütésre emelni, sem fegyvert ragadni, sem bármi mást, amivel halállal lehet fenyegetni egy személyt A dialógus kiadója, Theodore Khoury ezt így magyarázza: a császárnak, mint a görög filozófiában felnőtt bizáncinak ez az állítás magától értetődő.

A muszlim tanítás számára ellenben Isten abszolút transzcendens.

egyetlen regensburg jó emberek tudni

Az ő akaratát nem köti semmiféle kategóriánk, még az értelmesség sem. Ezzel összefüggésben Khoury idézi az ismert francia iszlámista, R. Arnaldez egyik művét, aki utal arra, hogy Ibn Hazm egészen addig a kijelentésig elmegy, mely szerint Isten nincs kötve még a saját szavához sem, és semmi nem kötelezi őt arra, hogy nekünk kinyilatkoztassa az igazságot.

Bajor dolce vita Romantikázó szerelmesek andalognak a lakótornyos középkori polgárházak kulisszái között, diákok egyetlen regensburg a parkokban és a Duna-parton, turisták üldögélnek a sörkertekben és a kávézóteraszokon, s nagy a forgatag a dóm környékén és a régi kőhídon… Azt gyanítom: örökbe hagytak egy csöpp itáliai hangulatot a római katonák, akik egykor impozáns kőépületet emeltek a légiósaik számára. Ép állapotban fennmaradt a tábor északi kapuja, a Porta Praetoria. Megilletődötten álldogáltam a régi városháza gyűléstermében, hiszen az —as években olykor Európa egészét is érintő, súlyos döntéseket hoztak meg itt a választófejedelmek, maga a császár, egyházi és világi méltóságok, a szabad birodalmi városok és a rendek képviselői. A napóleoni időkig büszke, kereskedelme révén jómódú és közvetlenül a császárnak alárendelt szabad birodalmi város csak ben lett Bajorország része.

Ha úgy akarná, az embernek még bálványt is kellene imádnia. Egyetlen regensburg megismerésében s belőle következően a vallás konkrét megélésében ezen a ponton egy olyan dilemma jelentkezik, mely ma közvetlen kihívást jelent számunkra: vajon az a meggyőződés, hogy az értelemmel ellentétes cselekvés ellentmond Isten lényegének, csupán egy görög gondolat-e, avagy önmagában mindig érvényes?

Regensburg, Németország - A legrégebbi város a Dunán

Én úgy gondolom, hogy ezen a ponton mutatkozik meg a mélységes összhang aközött, ami a legjobb egyetlen regensburg vett görög [gondolkodás], és aközött, ami a Szentíráson alapuló istenhit. A császár ugyanezt a szót használja: Isten »szün logó«, azaz a Logosszal cselekszik.

egyetlen regensburg keresi azokat chiffre

A Logosz egyszerre jelenti az értelmet és a szót — egy olyan értelmet, mely teremtő és képes arra, hogy közölje magát, pontosan úgy, mint értelem. Ezzel János megajándékozott minket a bibliai istenfogalom utolsó szavával, azzal a szóval, amelyben a bibliai hit összes, gyakran fáradságos és kacskaringós útjai célba érnek és megtalálják a szintézisüket.

Középkori felhőkarcolók – kalandozás Regensburgban

Kezdetben volt az Logosz, és a Logosz Isten volt — mondja az evangélista. A bibliai üzenet és a görög gondolkodás találkozása nem volt véletlen. ApCsel 16,6— E látomást a bibliai hit és a görög érdeklődés belsőleg szükséges közelede tömör megnyilatkozásaként értelmezhetjük.