Az Európai Unió gazdasági joga I. : A belső piac és a közös kereskedelempolitika

Egységes freudenstadt, Czipész Szaklap, ( évfolyam, szám) | Arcanum Digitheca

egységes freudenstadt

A belső piac működése érdekében a nemzeti és a közösségi statisztikák gyűjtésére, továbbítására és közzétételére vonatkozó statisztikai szabványokra van szükség ahhoz, hogy az egységes piac valamennyi szereplőjét el tudják látni összehasonlítható statisztikai adatokkal.

Ebben az összefüggésben az osztályozás fontos eszköze az összehasonlítható statisztikák gyűjtésének, összeállításának és terjesztésének.

egységes freudenstadt

Azokat számos célra használják fel. Most helyénvaló ezt a regionális osztályozást jogi keretbe foglalni, és egyértelmű szabályokat bevezetni a fenti osztályozás jövőbeni módosításaihoz.

egységes freudenstadt

A NUTS-osztályozás nem zárhatja ki egyéb albontások vagy osztályozások meglétét. Helyénvaló, hogy az európai regionális NUTS-osztályozásnak legalább három részletezett hierarchikus szintje legyen.

Tétel teljes leírása

Ha a tagállamok szükségesnek tartják, lehetnek további NUTS-szintjeik is. NUTS-szinthez tartozó régiók jelenlegi területi összetételére vonatkozó információkra, és ezért ezeket rendszeresen továbbítani kell a Bizottságnak. Ezért a NUTS-osztályozást nem szabad túl gyakran módosítani. E rendelet hosszú távon a szabályok nagyobb stabilitását biztosítja. E cél elérése érdekében a NUTS-osztályozás módosításainak — a egységes freudenstadt mérete tekintetében — homogénebbé kell tenniük a regionális szerkezetet.

A nem közigazgatási egységeknek tükrözniük kell a gazdasági, társadalmi, történelmi, kulturális, földrajzi vagy környezeti körülményeket.

Közösségi célokra való alkalmazását így mindig eseti alapon kell megvizsgálni. A NUTS-osztályozásnak lehetővé kell tennie az ilyen régión kívüli területre vonatkozó statisztikák kialakításának lehetőségét is.

A NUTS módosításai 1 A tagállamok értesítik a Bizottságot: a a közigazgatási egységekben bekövetkezett valamennyi változásról, amennyiben az érintheti az I. NUTS-szintű területi egységek legfeljebb egy százalékával megegyező népesség átvitelét vonják maguk után; b e cikk 3 bekezdésének megfelelően a NUTS módosításainak tekintendők, amennyiben az érintett 3. NUTS-szintű területi egységek népessége több mint egy százalékának átvitelét vonják maguk után. Mindazonáltal, ha egy tagállamban a közigazgatási szerkezetet jelentősen átalakítják, a NUTS-osztályozás ilyen módosításait rövidebb időközönként is el lehet fogadni. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 7a.

A fenti cikkben megállapított arányosság elvének megfelelően e rendelet nem megy túl a fenti célkitűzés megvalósításához szükséges mértéken. Minden egyes területi egységhez egyedi kódot és nevet rendel. Minden tagállamot 1.

  • Társkereső ingyenes tapló
  • Ismerősök iserlohn

NUTS-szintű területi egységekre oszt fel, amelyek mindegyike 2. NUTS-szintű területi egységekre egységes freudenstadt, ezek pedig 3.

egységes freudenstadt

NUTS-szintű területi egységekre osztódnak. Amennyiben a különböző tagállamokban található két területi egységnek ugyanaz a neve, a területi egységek nevét kiegészítik az országazonosító jellel.

NUTS-szintet osztják fel.

  • Férfiak megismerni kérsz
  • Társkereső 50 quebec

Az e rendelet hatálybalépésétől számított két éven belül a Bizottság a tagállamokkal folytatott konzultációt követően közleményt nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a részletesebb NUTS-osztályozás európai szintű szabályai létrehozásának helyénvalóságáról.