Vedd észre! Nevezd nevén! Állítsd meg!

Európai kutatási nő férfi

Nyelv és kommunikáció Példák a szexizmusra a nyelvben és a kommunikációban: Csak férfiakat ábrázoló kiadványborító. Kommunikációs kampány, amely öncélú meztelenséget tartalmaz. Reklám, amelyben egy férfi bemutatja egy nőnek a mosógép használatát. Miért is kell ezzel foglalkozni?

európai kutatási nő férfi

A nyelv és a kommunikáció a nemek közötti egyenlőség alapvető tényezői. A sztereotípiamentes kommunikáció megfelelő módszer a nevelésre, a tudatosság növelésére és a szexista viselkedés megelőzésére.

Friss kutatás: 40%-kal kevesebb fizetést visznek haza a női vezetők, mint a férfiak - plastenka.hu

Mit tehetünk ellene? A címek nőnemű és hímnemű vagy nemsemleges formáinak használata, a nőnemű és hímnemű vagy nemsemleges formák használata egy csoport megszólításakor. A társadalmi nemek szempontjára érzékeny gender-sensitive kifejezések használata. A jó gyakorlat körébe tartozik a gyakorlati útmutatók kidolgozása a szexizmustól és nemi sztereotípiáktól mentes nyelvhasználatról és kommunikációról.

Média, Internet és közösségi média Példák a szexizmusra a médiában: A nők szexuális ábrázolása a médiában. Csak férfiakat szerepeltető tévéműsor. Médiariport a nők elleni erőszakról, amely az áldozatot okolja. Az újságírók, leggyakrabban nők, megjelenésükről kapnak észrevételeket a közösségi médiában az általuk megvitatott kérdések helyett.

Néhány internetes alkalmazás csak a férfiaknak küld egyes álláshirdetéseket csak azért, mert az algoritmusok diszkriminatív módon épülnek fel. A gyerekeket és másokat szexista médiaüzenetekkel bombázzák, és ezek befolyásolják őket. Az ilyen üzenetek korlátozzák az életükre vonatkozó fontos döntéseket. Azt a benyomást kelti, hogy a férfiak a tudás és a hatalom őrzői, a nők pedig tárgyak, és rendben van szabadon véleményezni a külsejüket.

Az online szexizmus kiszorítja a nőket az online terekből. Az online szexizmus nagyon is európai kutatási nő férfi kárt okozhat. Valaki online bántalmazása vagy gúnyolódása maradandó digitális nyomot hoz létre, amelyet tovább lehet terjeszteni, és amelyet nehéz kitörölni. A nemek közötti egyenlőségre vonatkozó jogszabályok végrehajtása a médiában.

A média és kommunikáció szakembereinek képzése a nemek közötti egyenlőségről. A nők és a férfiak kiegyensúlyozottan és sokszínű, nem sztereotip szerepekben legyenek képviselve a médiában.

Olyan reklámok népszerűsítése, amelyek a nemi sztereotípiákkal játszanak és felhívják a figyelmet azokra, nem pedig megerősítik azokat. Digitális írástudási képzés biztosítása, különösen fiatalok és gyermekek számára. Jogilag definiálják és kriminalizálják az online szexista gyűlöletbeszédet. Speciális szolgáltatások létrehozása, amelyek tanácsot nyújtanak az online szexizmus kezeléséhez.

Munkahely Példák a szexizmusra a munkahelyen: Az a gyakorlat, hogy a gyermekes nőket nem hivatalosan kizárják a karrierlehetőségekből. Találkozókon a nők figyelmen kívül hagyása, hozzájárulásaik elhallgatása vagy elhallgattatása.

A vezetői pozíció betöltésére inkább egy férfit, mint egy nőt részesítünk előnyben, feltételezve a tekintély hiányát. Megjegyzések a fizikai megjelenésről vagy az öltözködésről ami aláássa a nőket, mint szakembereket. Becsmérlő megjegyzések a gondoskodó szerepet betöltő férfiak számára.

A munkahelyi szexizmus aláássa az érintett áldozatok hatékony munkavégzését és összetartozásuk érzését. A szexizmus általi elhallgattatás azt jelenti, hogy az ötleteket vagy tehetségeket figyelmen kívül hagyják vagy nem használják fel.

Callback: Start

Az áldozatoknál magasabb szorongási szint alakulhat ki, hajlamosabbak kitörésekre és depresszióra. Általánosabban véve a szexizmus alacsonyabb fizetésekhez európai kutatási nő férfi kevesebb lehetőséghez vezet az ezzel szembesülők számára. Fogadja el és hajtsa végre a szexista viselkedést meghatározó és képzés útján megakadályozandó viselkedési kódexeket. Panaszkezelési mechanizmusok, fegyelmi intézkedések és támogató szolgáltatások bevezetése.

Európai kutatási nő férfi vezetőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy elkötelezettek a szexizmus ellen. Közszféra Példák a szexizmusra a közszférában: Szexualizált megjegyzések a politikusok, leggyakrabban a nők megjelenésével vagy családi helyzetével kapcsolatban, a parlament soraiban is.

Köztisztviselők megjegyzései klienseik szexuális orientációjáról vagy külsejéről. Meztelen nős képek közzététele munkahelyek nyilvános tereiben pl.

Megjegyzések a nők nyilvános közterületeken való megjelenésére, ideértve a tömegközlekedést is. Az állami szektornak kötelessége példát mutatni. A szexizmus nagyon gyakori a parlamentben, és korlátozza az ott dolgozó nők lehetőségeit és szabadságát, legyenek azok parlamenti képviselők vagy országgyűlési alkalmazottak.

A szexizmus aláássa a közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést. A európai kutatási nő férfi korlátozza a nők mozgásszabadságát a nyilvános helyeken. A szexizmus erőszakhoz vezethet, és elnyomó környezetet teremt, amely megakadályozza, hogy a nők teljes mértékben részt vegyenek a közéletben. A személyzet megfelelő képzése.

európai kutatási nő férfi

A szexista vislekedés megelőzését célzó magatartási kódexek kidolgozása és fegyelmi intézkedésekről szóló rendelkezések kidolgozása. Tudatosságnövelő kampányok kidolgozása, mint például eszköztárak vagy plakátok kihelyezése nyilvános területeken, amelyek elmagyarázzák, hogy mi a szexizmus. A nemek közötti egyensúly elősegítése a döntéshozatalban.

Kutatás és nemekre bontott adatgyűjtés. Egy jogi szakember aki a kolléganője megjelenésére tesz megjegyzéseket.

Contact us

Egy rendőr, aki nem veszi komolyan a nők elleni erőszak vádját, vagy jelentéktelen színben tünteti fel azt…. Az ilyen magatartás oda vezethet, hogy az áldozatok visszavonják feljelentésüket. Bizalmatlanságot keltenek az igaságságszolgáltatás iránt, és téves ítéletekhez vezetnek.

Megalázzák a nőket, és kiszoríthatják őket a jogi szakmákból. A nők igazságszolgáltatáshoz való egyenlő hozzáférésével kapcsolatos politikák végrehajtása. A jogi és a rendészeti szakemberek képzése. A bírói sztereotípiák leépítése tudatosságnövelő kampányok útján. A szakemberek alapozzák tényekre az ítéletüket, inkább vizsgálják az elkövető viselkedését és az eset hátterét, mintsem például az áldozat ruházatát.

Szexizmus: Vedd észre! Nevezd nevén! Állítsd meg!

A nők mint írók, történelmi vagy kulturális személyiségek hiánya a tankönyvekben. Pályaválasztási tanácsadás, amely elriasztja a nem sztereotip karrier- vagy tanulmányi döntéseket. Szexuális megjegyzések a lányok felé.

Az oktatás tartalma és a tanárok viselkedése nagymértékben befolyásolja a diákok érzékelését és viselkedését. A szexizmus az oktatásban korlátozhatja a jövőbeni egyéni karrier- és életválasztást.

A nemek közötti egyenlőségre vonatkozó szakpolitikák és jogszabályok végrehajtása az oktatásban. A Tankönyvek rosszlányok vélemények, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy európai kutatási nő férfi mentesek a szexizmustól, és hogy a nőket, valamint a férfiakat nem sztereotip szerepekben ábrázolják.

A nők mint tudósok, művészek, sportolók, vezetők, politikusok megjelenítésének biztosítása a tankönyvekben és programokban. A nők történetének tanítása történelemből. A panasztételi és nyilvántartási mechanizmusok elérhetőségének biztosítása. A nemek közötti egyenlőség, a diszkrimináció-tilalom tanítása, valamint szexuális nevelés beleértve a beleegyezést és a személyes határok kérdéskörét.

európai kutatási nő férfi

Tanártovábbképzés a tudattalan ítélkezés témájában. Kultúra és sport Példák a szexizmusra a kultúrában és a sportban: A sportolónőket a családi szerepük és nem képességeik és erősségeik szerint ábrázolják a médiában.

európai kutatási nő férfi

A nők sportteljesítményeinek lekicsinylése. A szexi ruhában levő nők dekorációként való felhasználása kulturális és sporteseményeken. A női munkák hiánya a művészeti kiállításokon. Jelentős női szerepek hiánya a filmművészetben és az idősebb színésznők szerepeinek virtuális hiánya. A filmgyártás finanszírozásának szűkössége, amelyben a nők vezető szerepet töltenek be. Női alkotók műveinek hiánya szépművészeti kiállításokon.

A kultúra és a sport egyaránt alakítják a viselkedésformákat. Ha a nőket és a férfiakat sztereotip módon ábrázolják, ez a nemek közötti sztereotípiákhoz vezet. Amikor ezeken a területeken többnyire férfiak láthatók, ez befolyásolja a nők potenciális művészként vagy sportolóként való megjelenését, és szűkíti a gyermekek és fiatalok példaképeinek körét.

A szexizmus mindkét területen alacsonyabb fizetésekhez és kevesebb lehetőséghez vezet az ezzel szembesülők számára. A nők sportjának és művészetének jobb és szélesebb körű megjelenítésének biztosítása. A szponzorok bátorítása, hogy támogassák a női művészeteket és sportokat. Magatartási kódexek biztosítása a szexista magatartás megakadályozása érdekében, ideértve a sportági szövetségek fegyelmi intézkedéseit.

A vezető sport- és kulturális személyiségek ösztönzése, hogy lépjenek fel a szexizmus ellen, és erősítsék a kampányokat az erőszak és a szexista gyűlöletbeszéd elítélésére a sportban. Magánszféra Példák a szexizmusra társkereső kalandor magánszférában: Nők, akik több fizetés nélküli gondozási és háztartási munkát végeznek, mint a férfiak például csak nők segítenek mosogatni egy vacsorán.

Szexista viccek a barátok között. A fiúkat első know testvérek ösztönzni, hogy fussanak és kockáztassanak, a lányokat pedig engedelmesnek és engedékenynek nevelni. A fizetés nélküli munka hátrányosan hat a nők munkaerő-piaci részvételére, gazdasági függetlenségére, valamint a sport- és szabadidős tevékenységekben való részvételükre.

A játékok pl. A szexista viccek megfélemlíthetik és elhallgathatják az embereket, és jelentéktelen európai kutatási nő férfi tüntetik fel a szexista viselkedést. Tudatosságnövelő intézkedések és kutatások a nem fizetett munka nők és férfiak közötti megosztásának hatásáról.

Intézkedések a magánélet és a munka összeegyeztetése érdekében mindenki számára. Nemsemleges játékok népszerűsítése. Ösztönözzük ugyanúgy a fiúkat és a lányokat is, hogy vegyenek részt a háztartásban! Adjunk szabadságot és teret a lányoknak is, hogy a játék során felfedezéseket tehessenek és önmaguk lehessenek!