Navigációs menü

Férjes asszony találkozik tunézia, Tartalomjegyzék

A kiválasztás Általában az anya vagy valamelyik közeli nőrokon elmeséli a fiúnak jövendőbelije személyi és más tulajdonságait. Esetleg szerződtet egy khát'beh-t, egy olyan nőt, akinek az a foglalkozása, hogy az ilyen esetekben segítse az embert.

Időnként több khát'beh is működik.

A fiú fejét "telebeszélik" a lány tulajdonságaival, szépségével, ha több lány közül lehet választania akkor különböző érveket és ellenérveket hoznak fel mindkét menyasszonyjelölt mellett és ellen: olyanokat mondanak egy lányról, hogy az olyan mint a gazella, kedves, fiatal Ha a férfinek van anyja vagy nőrokona, általában ezek is a khát'behhel tartanak. Gyakran alkalmaz egy dellálehet, ügynököt, akire azért van szükség, hogy eladja az ékszereket, ruhákat stb. A nők, akik a khát'behhel férjes asszony találkozik tunézia mennek feleséget keresni, egyszerű látogatóként mennek be a különböző háremekbe, és ha valamelyikben igényeiknek megfelelő leányt vagy fiatal nőt találnak, előadják látogatásuk célját, megkérdezik, hogy nem kifogásolják-e a házasságot, aminek szándékát a vagyonuk, az ékszerek fejezik ki.

A látogatók a leány vagyoni és családi körülményeire tesznek fel kérdéseket, amiket aztán elmondanak a jövendő férjnek, aki ha megvan elégedve a hírekkel, megajándékozza a khát'behet vagy khát'beheket, majd visszaküldi a feleségjelölt családjához, hogy ismertesse velük kívánságát. A szülők ilyenkor - ha elfogadják az ajánlatot - hozzáadják feleségül a fiúhoz a leányt.

Amennyiben a férjes asszony találkozik tunézia még nem érte el a pubertást, akkor beleegyezése nélkül, de ha már átlépte ezt a kort, akkor megválaszthatja magának férjét. Nagyon gyakran megesik, hogy az apa ellenzi a lánya és egy olyan férfi között a házasságot, aki más iparágban vagy üzletben dolgozik, mint ő; illetve, hogy a fiatalabb leánya előbb menjen férjhez, mint az idősebb.

Ez utóbbira találhatunk kiváló példát a Bibliában is, Jákob esetében, aki is 7 évet dolgozott Lábán fiatalabbik lányáért, Ráhelért de az nem adta hozzá mindaddig míg el nem veszi feleségül idősebbik lányát, Leát.

A vőlegény szinte soha nem láthatja meg a menyasszonyát, esetleg titokban, teszt társkereső addig, amíg nem lesz teljesen az övé, vagy nem csúszik le a leány alacsonyabb sorba, amely esetben a férfi már könnyen megnézheti a leány arcát. A ceremónia A wakíl, a jegyajándék és a szerződés megkötése Amikor egy leány eladósorba kerül szüksége van egy wakílre, képviselőre, aki megköti a szerződést a férjjelölttel.

Ha a leány nem érte még el a pubertást, ezt a szerepet az apa, vagy ha nem él, akkor vagy a legközelebbi férfi rokon, vagy a Qadi tölti be, ha már elérte, akkor kinevezheti sajátmagának, hogy ki legyen a wakíl, vagy megkötheti a szerződést őmaga is. Miután az ifjú kiválasztotta a leányt, akit el akar venni, elkészíti az előzetes megállapodást, majd két vagy három barátjával elmegy a wakílhez.

Ha megkapják a wakíl beleegyezését, akkor megkérdezik, hogy mennyi a jegyajándék, a mahr. Ez az ár, a riyál egy képzeletbeli érték, nem pénz. Egy özvegy vagy férjes asszony találkozik tunézia elvált asszony esetében sokkal kevesebb a mahr, férjes asszony találkozik tunézia egy szűzlánynál. Megállapodnak abban, hogy a mahr kétharmad részét a házassági szerződés előtt kell kifizetni, a maradékot pedig félre teszik, és ha a elválnak vagy a férj meghal, a feleség kapja meg.

férjes asszony találkozik tunézia

Miután ebben a szerződésben, a katb al-kitáb-ban is megállapodtak, és az összes jelenlévő ezt megerősítette és a Korán nyitó fejezetét recitálták, kitűzik a fizetés és az esküvő napját. Ilyen dokumentumra azonban csak nagyon ritkán volt szükség, leginkább abban az esetben, ha vőlegénynek szándékában állt egy kisebb utazást tennie, ahol esetleg szükséges lehetett bizonyítani családi állapotát.

Az esküvő napján a vőlegény és két-három barátja elmennek a menyasszony házába déltájban, és magukkal viszik a jegyajándéknak azt a részét, amit ezalkalomból megígért. Természetesen jelen van két muszlim tanú is a szerződés megkötésekor. Mialatt a vőlegény átadja a jegyajándékot, mindenki a Fátihát recitálja. Ennek végeztével tekinthető a szerződés megkötöttnek.

Ezután kezdetét veszi a ceremónia: a vőlegény és a menyasszony wakílja egymással szemben leülnek a földre, megfogják egymás jobb kezét úgy, hogy a hüvelykujjukat feltartva egymásnak feszítik. Egy kendőt terítenek az egymásba kulcsolt kezekre. Általában egy fiqít alkalmaznak, aki irányítja, hogy mit kell mondaniuk.

Elmondja előre a szerződés szövegét a khuţbaval, férjes asszony találkozik tunézia egykét intést, imát és idézeteket a Koránból és a Hadíthból is. Ezután megkéri a wakílt, hogy elmondja, összeházasítja xy nevű lányát ennyi és ennyi összegű jegyajándék fejében, majd a fiqí segítségével elfogadja a házasságot, védelme alá helyezi és kötelezi magát arra, hogy mindentől megóvja.

  • Somogyi Hírlap, július (8. évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana
  •  Я не хочу никоим образом нарушать покой директора и говорить с ним о кризисе, в то время как он не в состоянии предпринять хоть что-нибудь.

Végül pedig mindketten együtt mondják, hogy "az Apostolok és Isten, minden létező urának áldása legyen velünk. A vőlegény kezet csókol a barátainak és a többi megjelentnek, akik aztán a vacsorára is hivatalosak.

Az arany bűvöletében

Mindenki kap egy hímzett kendőt - kivéve a fiqít, aki egy díszítetlent - amikre egy kis aranypénzt varrtak. Mielőtt azonban az ezokból összegyűltek szétszóródnának megállapodnak a nászéjszaka, laylat ud-dukhla idejében. Ez lesz az az éjszaka, amikor a menyasszonyt elviszik a vőlegény házába, és az először találkozik vele. A gaház, az előkészületek, a vendégek meghívása, a fürdő menete, a lakoma és a henna éjszakája A vőlegény általában napot vár menyasszonyára a szerződés befejezése után.

Ezalatt a vőlegény mindenféle ajándékokat küld jövendőbeliének, például gyümölcsöket, édességet; vagy esetleg készít neki valami értékesebbet, mondjuk egy sálat Ugyanakkor a menyasszony szülei azzal vannak elfoglalva, hogy összekészítsenek számára egy pár bútort és ruhákat.

  • Az arany bűvöletében – Wikipédia
  • Cselekmény[ szerkesztés ] Alább a cselekmény részletei következnek!
  • Líra könyv - az online könyvesbolt

Ezeket a nélkülözhetetlen tárgyakat, gaház, a jegyajándék árából veszik és ezek képezik a menyasszony vagyonát, tehát ha elválnának, akkor magával viszi őket. A bútorokat a vőlegény házába viszik.

Somogyi Hírlap, A nap ma: 4.

A gaház tárgyai között található általában egy szék, a turbán széke, amely a vőlegény turbánja számára készült. Ezt ülésre soha nem használják. A turbánt, amikor ráhelyezik, egy vastag selyemkendővel takarják le.

férjes asszony találkozik tunézia

Néha két széket is küldenek: egyet a férj turbánjának és egyet a feleség fejfedőjének. A menyasszonyt péntek vagy hétfő este kell megkapnia a vőlegénynek, de általában a pénteket részesítik előnyben, mert a többi napon tartandó házasságot nem tartják szerencsésnek.

Az elkövetkező két vagy három éjszakán rengeteg kicsi, kétszínű - vörös és zöld - selyem zászlókkal díszítik és csillárokkal és lámpásokkal világítják ki az egész utcát vagy a városnegyedet, ahol a vőlegény lakik.

Ezeken az éjszakákon, de különösen az utolsón, a házasság beteljesülése előtt, állandó vendégeskedések színhelye a vőlegény háza.

Ilyenkor minden meghívott különféle ajándékokat küld neki, mint például cukrot, kávét, rizst, viaszgyertyákat vagy egy bárányt. A vendégeket zenészek, énekesek és táncosok szórakoztatják vagy egy khatmah, Korán recitátor előadása vagy egy zikr. A szerződés létrejötte után a gazdag házakban a khátbah ka dáya bábaa bellánah a fürdő női felügyelője és a menyasszony dajkája kapnak valamilyen ajándékot, majd két vagy több férfi kíséretében, akik dobokat ütnek, szamárháton útnak indulnak a menyasszony barátainak házához, hogy meghívják a nőket a menyasszony fürdőbe kíséréséhez és az utána lévő nagy ünnepségekhez.

A házasságot megelőző szerdán vagy szombaton, dél körül, a menyasszony elmegy a fürdőbe. Ezt a menetet zaffat ul-hammámnak hívják. Néhány zenész vezeti.

Tunéplastenka.hu2.

Időnként a menet élén van két férfi, akik a menyasszony fürdő eszközeit és ruháját viszik, ill. Elöl mennek a menyasszony férjes nőrokonai, mögöttük pedig szüzek egy csoportja, majd őket követi a menyasszony selyem mennyezet alatt, amit négy férfi tart. Két vagy három nőrokona férjes asszony találkozik tunézia vele van a sátor alatt. A sort pedig további zenészek zárják.

Ilyenkor az egész fürdő ki társkereső oldalon 100 ingyenes kamerun bérelve a menyasszony részére. Több órát töltenek itt el mosakodással játékkal Ezután pedig ugyanolyan rendben, ahogy jöttek, elmennek. Miután visszatértek a fürdőből, a menyasszony és társai együtt megvacsoráznak. A már említett énekesnők itt is folytatják koncertjüket, melynek férjes asszony találkozik tunézia témája a szerelem.

Miután a társaság így összejött, a már előre elkészített hennából egy adagot kézbe vesz és azt körbeadva, mindenki egy aranypénzt nyom bele. Ezután lemossa a kezét, és bekeni újra a lábát és a kezét hennával, majd átköti vászonnal, hogy ne jöjjön le.

férjes asszony találkozik tunézia

Így cselekszenek a többiek is. Így maradnak másnap reggelig. Ez a henna éjszakája, laylat ul-henna.