„Valamilyen furcsa és rejtélyes oknál fogva” nem lehet a Gandhiban Péterffy Attila fogadóórája

Helyszíni találkozón gnanhi. Béke és háború – Gandhi és Hitler

Magánélete[ szerkesztés ] Gyermekkora és ifjúsága[ szerkesztés ] Dzsavaharlal Nehru és Kamala Nehru gyermekeként látta meg a napvilágot. A Nehru család Kasmírból származott, és az indiai kasztrendszer csúcsát jelentő brahman kaszt tagja volt.

Indira Gandhi nagyapja, Motilal Nehru alapozta meg a család politikai pályáját, akit kétszer választottak a Kongresszus Párt elnökévé. Ő és fia, Dzsavaharlal is részt vett a brit uralom elleni függetlenségi küzdelembenMahatma Gandhival helyszíni találkozón gnanhi annak vezető személyiségei közé tartoztak. Gandhival azonban nem voltak rokonságban. Kamala Nehru, Indira Gandhi anyja szintén aktívan vett részt a politikai harcban, előrehaladott tuberkulózisa ellenére.

Dzsavaharlal és között sok ízben került a britek börtöneibe, s De nem csak az apja gyakori távolléte és anyja betegsége volt nyomasztó a gyermek Indira számára. Anyjával együtt sokat szenvedtek a feszült otthoni helyszíni találkozón gnanhi, különösen az özvegy nagynéni, Viyaja Nehru őket megalázó magatartásától. Indira még évekkel később is keserűen szólt nagynénjéről. Apja hosszú ideig nem értette felesége és lánya rossz hangulatát. Indira és Kamala helyzete csak tól javult, amikor Kamala gyógykezelése miatt Európába utaztak, és így távol kerültek a család többi tagjától.

Európában a gyakori lakhely- és iskolaváltás is beárnyékolta a fiatal Indira életét. Kamala Nehru ban meghalt. Anyja halála után megromlott Indira egészségi állapota.

A politika iránti erős elkötelezettség nagyapjához és apjához hasonlóan már korán jellemző volt Helyszíni találkozón gnanhi Gandhira is. Helyszíni találkozón gnanhi elzártság, gyermek- és ifjúkorának instabilitása Indira politikai tevékenységében is érzékelhető volt a korai években.

Itt nem csak apja többszöri fogságba vetéséről volt szó. A svájci internátusban és a szanatóriumban is megmutatkozott Indira radikális, szabadelvű politikai beállítottsága, melyet egyedül képviselt mind az indiaiak, mind az indiai brit gyarmati uralmat támogatók között.

helyszíni találkozón gnanhi

A náci hatalomátvétel helyszíni találkozón gnanhi a II. Ekkor már szoros kapcsolatban volt a Nehru család barátjával, a párszi kasztbeli Feroza Gandhival. Az esküvőre mégis csak A kérdés, hogy Nehru lánya, hozzámehet-e egy párszihoz, a családon belül erősen vitatott volt, míg a közvélemény egyhangúlag a kapcsolat ellen foglalt állást.

A nászút Kasmírba az egyik legboldogabb időszak volt Indira Gandhi életében, aki élete során mindig visszatért ide, hogy békét találjon.

Fiai ben és ban jöttek a világra. Nehru meg is kérdezte a lányát, aki azonban hevesen tiltakozott a válás ellen, bár már ő sem volt boldog a házasságában és röviddel ezután apjához költözött Delhibekinek a titkárnője és háziasszonya lett. Társkereső site vpn tól a Kongresszus Párt vezetőségébe került, s Feroza ezt a sajtóban a házasságukra mért utolsó tőrdöfésként jellemezte.

Indira Gandhi viszont egy levelében, melyet barátnőjének, Dorothy Norman-nak írt, a férje ellenséges érzületeire panaszkodott. Feroza első szívinfarktusa a házaspárt közelebb hozta egymáshoz, de egy évvel később szeptemberében Feroza Gandhi meghalt. A férje halála miatti bűnbánat különösen fiatalabb fiának, Szandzsajnak fatális hatalmat adott helyszíni találkozón gnanhi anyja fölött.

Szandzsaj újra és újra anyja szemére hányta, hogy hagyta a férjét magányosan meghalni. Férje halála után Indira ismét depressziós lett. Csupán Dorothy Norman-nak öntötte ki a szívét, aki földrajzilag távol volt tőle. De most szörnyen negatívnak érzem magam. Nem vagyok beteg, de nem vagyok jól.

Érdemes a távoli Indiából is szemrevételezni a XX. Mint köztudott, India a Brit Birodalom legfényesebb ékköve, s a korona legkiterjedtebb, talán legbecsesebb befolyási övezete volt. Az évszázados brit uralmat egyre nagyobb ellenállás övezte, szaporodtak a konfliktusok és az atrocitások. Gandhi márciusában békés országos ellenállásra hívott fel a Rowlatt-törvények bevezetése ellen, amelyek bizonyos alapvető jogoktól és szabadságoktól fosztották volna meg az indiaiakat. A sikeres ellenállást erőszakos cselekmények zavarták meg, különösképp Pandzsábban.

Egyszerűen nem érzem magamat élőnek. Minden egyforma a számomra.

Nyitott tantermek, iskolatörténeti kiállítás, 25 órás cigánymese-olvasás — csak néhány program azok közül, melyekre a pécsi Gandhi Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola várja az intézmény múltjának és jelenének szereplőit.

Apjának ben hoe flört halála azonban egy radikális fordulatot jelentett a politikához való viszonyában. Katherina Frank ezt egyrészről a lelkiismeret-furdalás érzésével magyarázza, melyet Indira azért érezhetett, mert titkon apja és India elhagyását tervezte, másrészről tudatosodhatott benne az a gondolat, hogy nem teljesítette apja életében annak elvárását vele szemben.

Nehru döntő szerepet szánt a lányának India fejlesztésében.

helyszíni találkozón gnanhi

Indira úgy érezhette, hogy a politikához való erősebb kötődéssel szabadulhat ettől a lelkiismeret furdalástól és legalább apja halála után eleget tesz a kívánságának. Politikai karrierje[ szerkesztés ] Nehru titkárnője és a Kongresszus Párt elnöke[ szerkesztés ] Indira Gandhi aktív politikai élete Apja munkatársaként népszerűvé vált, s befolyása az apjára vitathatatlan volt.

Mahátma Gandhi by Megyesfalvi Botond

Nehru az ő tanácsára adott menedéket A tibeti menekültek kérdése megterhelte a diplomáciai kapcsolatokat Kínával. A mélypont Amikor a helyi kormányzat elmenekült, Indira Gandhi a kínai-indiai határra repült, megnyugtatta a civileket, megszervezte a szükségállapotot és visszarendelte a szolgálatba a hivatalnokokat.

helyszíni találkozón gnanhi

A problémák helyszínen történő személyes tisztázása Indira Gandhi politikai stílusa lett később is hivatali ideje alatt. A kommunisták megválasztása nyugtalansághoz vezetett, mivel a Kongresszus Párt militáns csatlósai, akiket a CIA pénzelt, utcai összecsapásokat kezdtek.

Bár Nehru kezdetben azon a véleményen volt, hogy egy szabályszerűen megválasztott kormány ellen nem kell semmit tenni, de lánya nyomására mégis beavatkozott. Indira maga utazott át Keralán és a Kongresszus Párt csatlósaiból, valamint a Muszlim Ligából megszervezte a kommunista kormány ellenzékét.

Katherina Frank a Kerala-incidenst úgy interpretálja, mint Indira Gandhi félelmét a káosztól és az ellenőrzés elvesztésétől.

helyszíni találkozón gnanhi

Apjával, Nehruval ellentétben ő kevésbé bízott abban, hogy a demokratikus intézmények helytállnak egy instabil időszakban is. Tájékoztatás- és rádióügyi miniszter[ szerkesztés ] A minisztérium ekkor került felállításra, helyszíni találkozón gnanhi korábbi kormányban ilyen minisztérium nem volt.

Sasztri úgy gondolta, hogy egy Nehru a kormányban a stabilitást szolgálja. A kabinetben ez a poszt a miniszterelnök után a negyedik helyet foglalta el. Minisztersége tulajdonképpen eseménytelenül telt. Elősegítette az adások urdu nyelven sugárzását.

Támogatta a viták és ellentétes vélemények megjelenését a médiákban. Az úgynevezett nyelvkrízissel és a második pakisztáni-indiai háború kitörésével kapcsolatos álláspontja mégis figyelemre méltó.

Indira Gandhi Madrasba repült, hogy a helyi politikusokkal és a tiltakozó emberekkel beszéljen. A nyugtalanság lecsendesedett és a hindi mellett az angol is hivatalos nyelv maradt. Sasztri, aki a válságot csak kibekkelni akarta, nem örült Indira Gandhi beavatkozásának. Panaszkodott, hogy Indira Gandhi az ő feje felett járt el.

Navigációs menü

Ebben a szituációban mutatkozott meg először Indira Gandhi ösztönös és öntudatos hatalomgyakorlása. Személyes adottságai alapján az ország egyik vezetőjének és nemcsak tájékoztatási és rádióügyi miniszternek tekintette magát. Azt mondom Önnek, hogy nem.

helyszíni találkozón gnanhi

Igen, a miniszterelnök feje felett cselekedtem, és mindig úra megtenném, ha szükséges lenne. Indira Gandhi ez idő tájt SrinagarbanKasmírban tartózkodott. Azt javasolták neki, hogy repüljön vissza Delhibe. Ehelyett a frontvonalra repült és a kormány egyetlen tagjaként a helyszínről beszélt az emberekkel és az újságírókkal.

  • Mahatma Gandhi meggyilkolása - plastenka.hu
  • Keresek női fogorvos
  • Ismerkedés a nők 41
  • Nathuram Vinayak Godse és meggyilkolási bűntársai a Deccan régió lakói voltak.
  • Szabad találkozó alkalmazás nőknek
  • «Любой шифр можно взломать» - так гласит принцип Бергофского.
  • OPH - 25 éves jubileumát ünnepli a pécsi Gandhi Gimnázium

Erre a sajtóban úgy ünnepelték mint az egyetlen férfit az idős asszonyságok kormányában. A Kasmírért folytatott háború előzetesen egy tűzszünettel befejeződött.

Tartalomjegyzék

Sasztriból egy éjszaka alatt népi hős lett. Indira Gandhi mérges volt.

Legkésőbb ekkor vált Indira Gandhi hatalomvágya nyilvánvalóvá Katherine Frank szerint. Új kihívásokra volt szüksége. Emiatt Indira nyilvánosan kérdőre vonta Sasztrit, aki már felismerte, hogy Indira Gandhi nem csupán a Kongresszus Párt egy bábja.

De mielőtt Sasztri a tervét, hogy megszabaduljon Indirától és kiküldje Londonba nagykövetnek, realizálhatta volna, egy külföldi utazás alatt meghalt TaskentbenÜzbegisztánban. Az alkotmány szerint az indiai elnöknek, S. Radhakrishnan -nak kellett átmenetileg miniszterelnökként az esküt letenni. Még az ő eskütételének éjszakáján Indira Gandhi összehívta a bizalmasait, hogy tesztelje a jelöltségének a lehetőségét Sasztri utódlására.

Helyszíni találkozón gnanhi egyetlen komolyan veendő ellenfele a miniszterelnökségért folytatott harcban Morárdzsi Deszáiegy ortodox hindu volt. Indira Gandhi a Kongresszus Párt számára minden volt, ami Deszái nem. Folyékonyan beszélt hindiül és angolul, nemcsak a hindukhanem a muzulmánok és más kisebbségek is kedvelték, világlátott volt és nem kötődött egyetlen indiai régióhoz sem. Nemzeti politikus volt. Mindenekelőtt a Kongresszus Párt céljai számára manipulálhatónak tartották, ami alapvetően téves értékítéletnek bizonyult.

Indira jelölése miniszterelnöknek a Kongresszus Párton belüli további megfelelő jelöltek hiányában helyszíni találkozón gnanhi párt nagy részét ezért megnyugtatta. A kormányfő[ szerkesztés ] Első miniszterelnöksége idején azonnal hatalmas problémával kellett megbirkóznia. A föld kérdésében a központi kormánynak azonban nagyon korlátozottak voltak a lehetőségei, ezért a kisparaszti gazdaságokat előnyben részesítő földreformhoz Indira Gandhinak nem volt elegendő támogatottsága.

Így India — az amúgy is rövidtávú problémát — elsősorban az Egyesült Államokból származó jelentős mennyiségű gabonaimporttal tudta csak kezelni. Ennek következtében azonban devizahiány lépett fel, mely visszafogta az ipari exportot, a fizetési mérleg helyzete válságosra súlyos tunéziai társkereső, ipari üzemek álltak le, nőtt a munkanélküliség. Indira Gandhi kormánya a további bajok elhárítására nagymértékű valuta-leértékelést hajtott végre.

Az intézkedést a Világbank is erősen ajánlotta, de a kívánt hatást mégsem érték el, az ipari termelés nem nőtt, ugyanakkor komoly politikai válsághelyzet alakult ki a Kongresszus Párton belül, mivel Indira Gandhi a döntése előtt nem konzultált a párt vezetésével. Ekkora erősödött meg Indira Gandhi annyira, hogy 14 bank államosításával — a pénzügyminiszteri posztot is ő töltötte be — nyíltan felléphetett ellenlábasával, Morárdzsi Deszáival szemben.

helyszíni találkozón gnanhi

Az események következményeként a Kongresszus Párt kétfelé szakadt. Az előrehozott országos választásokon Külpolitikai fejlemények[ szerkesztés ] ben Pakisztánban, ami ekkor Kelet- és Nyugat-Pakisztánból állt, választásokat tartottak. A nagyobb lélekszámnak is köszönhetően ezt a választást a kelet-pakisztáni ma Banglades Áojámi Liga nyerte, Mudzsibur Rahmán vezetésével.