Szeretett leányok

Igyekszem nő menedéket

Igyekszem nő menedéket H. Cordon a Fiatal Nők általános elnöke Mindannak középpontjában, amit a Fiatal Nőknél teszünk, azon vágyunk áll, hogy segítsünk nektek szert tenni az Úr Jézus Krisztusba vetett megingathatatlan hitre.

Kedves nővérek! Nagy öröm itt lenni veletek! A kinyilatkoztatás oly kiáradásának vagyunk tanúi, mely egyszerre igyekszem nő menedéket és pezsdítő.

Kezdésként szeretnék bemutatni nektek néhány barátot: olyan fiatal nőket, akiket egyedivé tesznek tehetségeik, szokásaik, valamint egyéni és családi körülményeik. Mindegyikük — ahogyan ti is — rabul ejtette a szívemet.

Az izraeli-palesztin konfliktus megrázó képei

Először ismerjétek meg Bellát. Szilárdan áll izlandi gyülekezetének egyetlen fiatal nőjeként. Itt van még Josephine Afrikából, aki újra elkötelezte magát a Mormon könyve mindennapos tanulmányozása mellett. Így felfedezi az ezen egyszerű, hithű cselekedetből eredő hatalmat és áldásokat.

Végül pedig ismerkedjetek meg kedves barátommal, Ashtynnel, a különleges fiatal nővel, aki a rákkal folytatott hat éven át tartó harc után hunyt el.

Erős bizonysága Jézus Krisztus engeszteléséről máig itt visszhangzik a szívemben. Mindannyian figyelemre méltó fiatal nők vagytok. Egyediek, különleges ajándékokkal és tapasztalatokkal, mégis nagyon fontos és örökkévaló módon hasonlóak is. Szó szerint Mennyei Szülők lélekleányai vagytok, és semmi sem választhat el benneteket az Ő szeretetüktől, valamint a Szabadítótok szeretetétől.

Szeretett prófétánk, Russell M. Ma este négy terület módosításairól fogok szólni. A Fiatal Nők alapeszméje Először is mindannak középpontjában, amit a Fiatal Igyekszem nő menedéket teszünk, azon vágyunk áll, hogy segítsünk nektek szert tenni az Úr Jézus Krisztusba vetett megingathatatlan hitre 3valamint biztos tudásra Isten leányaként birtokolt isteni azonosságotokkal kapcsolatosan.

Ma este szeretném bejelenteni az átdolgozott Fiatal Nők alapeszméjét.

igyekszem nő menedéket flörtöl után ismét elválasztás

Imádkozom, hogy érezzétek, amint a Szentlélek bizonyságot tesz e szavak igazságáról, miközben elmondom az új alapeszmét: Mennyei szülők szeretett leánya vagyok, 4 isteni természettel és örökkévaló rendeltetéssel. Ezek az igazságok mindannyiótokra egyenként vonatkoznak.

Ti igenis Mennyei Szülők szeretett leányai vagytok. Ti igenis a Szabadítónk, Jézus Krisztus szövetséges tanítványai vagytok. Arra kérlek benneteket, hogy tanulmányozzátok e szavakat és gondolkodjatok el rajtuk. Tudom, hogy amikor ezt megteszitek, bizonyságot nyertek majd arról, hogy igazak.

Ezen igazságok megértése változást hoz majd abba, ahogyan szembenéztek a kihívásokkal. Ha tudjátok, kik vagytok és mi a célotok, az segít összehangolnotok az akaratotokat a Szabadítóéval.

  • Társkereső 50 plusz szabad
  • MakkZs Szólj hozzá!

Békességben és útmutatásban lesz majd részetek, amint követitek Jézus Krisztust. Neal A. Azon erőfeszítésünk keretében, hogy nagyobb egységet építsünk ki, megerősítsük a barátságokat, valamint növeljük az összetartozás érzését a Fiatal Nők között, most néhány módosítást eszközölünk az osztályok szerkezetében.

A fiatal nőket több mint éven át három osztályba sorolták. Azonnali hatállyal arra szólítjuk a Fiatal Nők vezetőit, illetve a püspököket, hogy imádságos lélekkel fontolják meg minden egyes fiatal nő szükségleteit, és szervezzék meg őket az egyházközség egyedi körülményeinek megfelelően.

Barátnő tudja, berlin néhány példa arra, miként nézhet ki ez.

Ha csupán néhány fiatal nő van az egységben, akkor szervezhettek egyetlen Fiatal Nők osztályt, ahol mindenki együtt gyűlésezik.

Előfordulhat, hogy egy nagyobb csoport 12 éves fiatal nő van, valamint egy kisebb csoport, akik ennél idősebbek. Dönthettek úgy, hogy két osztályt szerveztek: Fiatal Nők 12 és Fiatal Nők 13— Illetve ha nagy az egyházközség, és akár 60 fiatal nő is jár, akkor akár hat osztály is lehetséges, éves bontásban mindegyik korcsoportnak. Bárhogyan is szerveződnek meg azonban az osztályaitok, ti, fiatal nők, elengedhetetlen szerepet töltötök be az egység megteremtésében.

Legyetek világosság a körülöttetek lévők számára! Legyetek azon igyekszem nő menedéket és gondoskodás forrásai, amelyet ti is kapni szeretnétek! Imádsággal a szívetekben továbbra is nyújtsatok segítő kezet, és legyetek a jóravaló erő! Ha így tesztek, életetek tele lesz kedvességgel. Jobb érzéssel viseltettek majd mások iránt, és cserébe látni kezditek bennük a jóságot.

A Méhkas, Udvarhölgy és Babérkoszorú elnevezéseket nem használjuk többé. Az osztályelnökségek megerősítése Az utolsó terület, amelyről szeretnék szót ejteni, az osztályelnökségek jelentősége.

Női sorsok a világban

Mindegy, miként szervezik meg a Fiatal Nőket, minden osztálynak legyen osztályelnöksége! Az osztályelnökségek szerepe és célja megerősödött, a meghatározásuk egyértelműbb lett. A szabadítás munkája e jelentőségteljes feladatkörök egyike, különösképpen a szolgálattétel, a misszionáriusi munka, az aktivizálás, valamint a templomi és családtörténeti munka terén. Mint azt tudjátok, az Úr az egyház minden szintjén elhív elnökségeket igyekszem nő menedéket vezetésére.

Szeretett leányok

Fiatal nők! Az osztályelnökség tagjaként ez lehet az első lehetőségetek, hogy részt vállaljatok a vezetés ezen sugalmazott mintájában. Felnőtt vezetők!

Szociális munka A projekt célja a befogadáshoz kapcsolódó szolgáltatások bővülése és minőségének javulása, a menekültügyi eljáráshoz való hozzáférés gördülékenységének biztosítása és az elismerését kérők informáltságának javítása, mivel a befogadó állomások nem rendelkeznek ezen befogadási feltételek maradéktalan teljesüléséhez szükséges erőforrással. Projektünk 10 éves múltra és szakmai gyakorlatra tekint vissza. A projekt a békéscsabai és debreceni befogadó állomáson élő elismerést kérő férfiakat, nőket, családokat és gyermekeket célozza az alábbi tevékenységekkel: 1. Békéscsabán a szociális és információs ügyfélfogadás keretében napi 8 órás ügyeletet tartott a szociális munkás.

Az osztályelnökségek elhívását tegyétek előre a fontossági sorrendben, majd egymást segítve vezessetek az elnökséggel, mentorálva és irányítva őket, hogy sikerrel járhassanak. Maradjatok közel hozzájuk, de ne vegyétek át a szerepüket! A Lélek irányít majd titeket, miközben ti őket irányítjátok. Annak szemléltetéséhez, hogy milyen életbevágó szerepet töltenek be a szülők és a vezetők mentorként, szeretnék elmondani egy történetet. Chloe-t osztályelnöknek hívták el.

Bölcs papsági vezetője arra buzdította, hogy törekedjen az Úr segítségére, amikor ajánlást tesz az elnöksége tagjaira. Chloe imádkozott, és meglehetősen gyorsan sugalmazást kapott arra, kiket javasoljon tanácsosainak. Miközben tovább gondolkozott és imádkozott a titkárról, a Lélek újra meg újra egy fiatal nőre irányította a figyelmét, ami meglepő volt számára — az a lány igyekszem nő menedéket csak ritkán jött az egyházi gyűlésekre vagy tevékenységekre.

Mivel kissé bizonytalan volt a késztetés kapcsán, Chloe beszélt az édesanyjával, aki elmagyarázta neki, hogy a kinyilatkoztatás egyik módja a visszatérő gondolatokon keresztül valósul meg.

igyekszem nő menedéket meet során corona

Megújult önbizalommal Chloe már érezte, hogy ajánlhatná ezt a fiatal nőt. A püspök átadta az elhívást, a fiatal nő pedig elfogadta azt. Úgy éreztem, nem illek ide. Ezzel az elhívással azonban érzem, hogy Mennyei Atyámnak célja van velem, és van helye a számomra.

A kinyilatkoztatás tényleg működik! Isten hívott el benneteket, és rátok bízta az Ő leányai egy csoportjának vezetését. Fontos munka elvégzése vár rátok. Legyetek fogékonyak a Szentlélek késztetéseire, és cselekedjetek ezek szerint!

Ha így tesztek, magabiztosan szolgálhattok, mivel nem egyedül szolgáltok. Szükségünk van a bölcsességetekre, a hangotokra és az energiátokra az új egyházközségi ifjúsági tanácsban, melyet Quentin L.

Cook elder jelentett ma be. Elengedhetetlen része vagytok a megoldásnak, mellyel kielégíthetjük a fivéreitek és nővéreitek igényeit.

Kedves nővéreim! Tanúbizonyságomat teszem, hogy ezek a módosítások, melyekről ma szóltam, az Úr sugalmazott irányítását képviselik. Miközben szorgalmasan bevezetjük ezeket, soha ne veszítsük szem elől a célunkat: hogy megerősítsük a Jézus Krisztus követésére irányuló elkötelezettségünket, és segítsünk másoknak Őhozzá jönni. Tanúságomat teszem arról, hogy ez az Ő egyháza. Mily hálás vagyok azért, hogy engedi nekünk, hogy szent munkája ily kiemelten fontos részei legyünk.

igyekszem nő menedéket társkereső rosenthal jelek

Azért imádkozom, hogy ugyanaz a Lélek, amely e módosításokat irányította, benneteket is vezessen, amint előre törekedtek a szövetség ösvényén. Erről teszek bizonyságot Jézus Krisztus nevében, ámen.