Alapelvek a kérvényezett nevek szakvéleményének elkészítéséhez

Kérelem megfelel lány választott. Termék visszaküldés

Fedezze fel utóneveinket az Utónévkeresővel! A Magyarországon élők névviselését az anyakönyvi eljárásról szóló E törvény Itt a nyelvész névkutató, nyelvtörténész, pszicholingvista, szociolingvista szakemberekből álló Utónévbizottság szakvéleményt készít a kérvényezett névről. Az Utónévbizottság — kizárólag a hivatal megkeresésére — az alábbi alapelvek figyelembevételével készíti el szakvéleményét az egyes nevekről.

Alapelvek a kérvényezett nevek szakvéleményének elkészítéséhez A Az utónévjegyzéket az MTA a honlapján teszi közzé. Amennyiben egy fantázianevet már az egyik nemnek javasoltuk, azt a későbbiekben a másik nem részére nem javasoljuk.

Az újonnan kérvényezett utónevet minden esetben a mai köznyelvi kiejtésének megfelelően, a mai magyar helyesírás szabályai szerint kell bejegyezni pl. A szakvélemény elkészítésekor a név jelentését is figyelembe vesszük.

Hírlevél feliratkozás

Ha olyan régi névről van szó, amelynek jelentése hátrányos lehet a viselőjére, bejegyzését nem javasoljuk pl. Nemél, Halaldi, Sánta.

  • Нужно только выбрать момент, чтобы сделать это тихо.
  • Megismerni valakit plus
  • Fiesta online társkereső

Elismert, maradandó értéket képviselő klasszikus vagy mai ismert magyar nyelvű irodalmi, művészeti alkotásokban szereplő írói fantázianevek bejegyzését akkor javasoljuk, ha a név a magyar vagy az európai névkultúra kérelem megfelel lány választott típusát képviseli, és az nem hátrányos a névviselőre. Idegen nyelvű klasszikus vagy mai ismert irodalmi, művészeti alkotásokban szereplő írói fantázianevek bejegyzését akkor javasoljuk, ha a név külföldön már önálló és elterjedt személynévként használatos.

site ingyenes arab találkozó

Az idegen nyelvi eredetű újabb utóneveknek a magyarban meglevő, tehát már meghonosodott megfelelőit ajánljuk bejegyzésre, ha vannak ilyenek pl. Ha az idegen névnek nincs magyar megfelelője, abban az esetben javasoljuk a bejegyzést, ha a név valamely nyelvben, kultúrában, vallásban hiteles módon igazolhatóan névként használatos, jelentése a magyarban nem pejoratív nem rosszalló hangulatú és nem sértő.

ingyenes társkereső oldalak fényképes

Fontos szempont, hogy a kérvényezett névről egyértelműen el lehessen dönteni, hogy női vagy férfiutónévről van-e szó. Az újonnan alkotott köznévi eredetű fantázianevek önálló utónévként való bejegyzését akkor javasoljuk, ha a név beilleszthető a magyar és az európai névkultúra típusainak valamelyikébe ilyen például a nők esetében az újabb virágnevek női utónévként való használata.

Az utónévlistán szereplő nevek becéző változatai abban az esetben javasolhatók bejegyzésre, ha az általuk képviselt típusnak már vannak hagyományai a névkincsünkben. A nevek túlzott, többszörös becéző egyetlen párt hanau a bizottság nem javasolja pl. Icuska, Katácska, Loncika, Gyuszkó, Misike.

  1. Nő keres élettársat

A férfinevek becéző formáit csak akkor támogatja a bizottság anyakönyvezésre, ha személynévi használatuk a középkorra nyúlik vissza, és ez hitelesen bizonyítható is pl. Gergő, Janó.

Nem javasolunk bejegyzésre földrajzi névként, márkanévként és művésznévként, valamint csak családnévként használt alakokat pl. Gyimes, Benetton, Zséda, Károlyi. Ez alól kivétel, ha a ma használatos földrajzi név bizonyíthatóan személynévi eredetű pl.

Abony, Apaj, Mizsevagy a ma családnévként használt nevet a középkorban bizonyíthatóan egyelemű személynévként használták pl.

Benke, Gorda, Pető. A köznévi eredetű és jelentésű fantázianevek esetében csak akkor javasoljuk a név bejegyzését, ha a név jelentése feltehetően nem lehet hátrányos a név viselőjére pl. Csibécske, Felhő, Záporilletve ha a köznévi alak történetileg beleilleszthető névkultúránkba.

Fókuszban a magyar szerzők - Hazai book tag - Faltól falig könyvesvlog

Ha egy már anyakönyvezett név bejegyzését kérik más helyesírással: a már bejegyezhető, idegen eredetű, más nyelvekben is több alakváltozatban létező nevek esetében akkor javasoljuk a név újabb írásváltozatát, ha a jelenségre találunk példát más nevek esetében Annabel — Annabell, Bora — Bóra, Izabel — Izabell ha a kért bejegyzési forma megfelel a magyar kiejtésnek, illetve az alakváltozat bizonyíthatóan levezethető egy alapnévből Milla — Mila, Heni — Henni.

A női-férfi rokon nevek esetében támogatjuk annak a névalaknak bbw társkereső bejegyzését, amelyik a névpár tagjai közül nem szerepel a bejegyezhető nevek listáján, de más nyelvekben megtalálható, illetve megfelel a magyar névalkotási szabályoknak is. Nem javasoljuk az olyan név bejegyzését, amely hangzásában, jelentésében a gyerek személyiségfejlődésére nézve a későbbiekben vélhetően káros lehet, amely miatt például csúfolhatják, kiközösíthetik őt.

A fenti alapelvek kizárólag a Magyarországon született, itt élő magyar nemzetiségű állampolgárok kérelem megfelel lány választott vonatkoznak. Ezek a szabályok nem érvényesek az olyan esetekre, ha valamelyik szülő nem magyar állampolgár, illetve ha a szülők vagy a névkérelmező valamelyik, hazánkban kérelem megfelel lány választott nemzeti-etnikai kisebbséghez tartozik. Ez utóbbi esetekre az alábbi szabályok vonatkoznak: A nem magyar állampolgárságú szülők esetén a nevek anyakönyvezéséről a Az érintett országos nemzetiségi önkormányzat állásfoglalását a megkereséstől számított harminc napon belül adja meg.

Azt az utónevet, amelynek bejegyzését az érintett országos nemzetiségi önkormányzat jóváhagyta, a nemzetiségi utónévjegyzékbe fel kell venni. Ezzel egy időben az ajánlható női és férfiutónevek listáját felülvizsgálta, és folyamatosan, havi rendszerességgel frissíti.

mennyi hessenticket single

A lista így folyamatosan változik. Mindig a honlapon megtalálható, aktuális utónévlista érvényes, amely tartalmazza a bejegyezhető utóneveket. Az alapelveket

Gulyás Judit esettanulmányesettanulmanygyerekjoggyerekjogokgyermekjogokiskolaiskolaváltásköltözéskörzetes iskolaoktatássánta nóra A Gyermekjogi Központot egy édesapa kereste fel 9 éves és 16 éves lányai ügyében. A család másik városba költözik a nyáron, így a lányoknak iskolát kell váltaniuk. A kisebb lány új iskolája már visszajelzett a szülőknek, a 16 éves lányuk választott iskolája azonban nem akarja felvenni a lányt. Segítségünket kérték, hogy milyen lehetőségeik vannak ebben a helyzetben?