Silvester egyetlen párt potsdam

A családban ő volt a legviláglátottabb, természetes tehát, hogy búcsúzáskor tőle is áldást kértem. A néni maga is járt Berlinben, régen, még a háború előtt, mikor a Fjordokat akarta látni s útját két napra megszakította a riasztóan zajos és örvényes német fővárosban. Nem bízott Berlin erkölcseiben s a hírek, amelyeket a világháború utáni években hallott, csak táplálták gyanúját. Elismeréssel, sőt csodálattal beszélt ugyan a múzeumok gazdagságáról, a rideg és kemény szálfa-emberek pontosságáról és megbízhatóságáról, a szervező-erő teljesítményeiről, de az egész város mégsem tetszett neki: túl mohónak találta a munkában s az élvezésben egyaránt.

Aztán a forradalomról is olvasott s képzeletében átélte a Spartacus-lázadást, a Kapp-puccsot, az inflációt, Stinnes vállalkozásait s a különféle erkölcsbotrányokat. Erzbergert és Luxemburg Rózát ki nem állhatta; nagyrészt őket tette felelősség a steglitzi gyermekek gyilkossággal végződő szerelmi eltévelyedéséért.

Ugratott, de tréfáiból komoly óvást véltem kihallani.

Bajorország déli része és Tirol Európa legszebb régiói közé tartoznak. Van errefelé számos rangos látnivaló, melyek az alapprogramból kimaradtak időhiány miatt, ezeket szeretnénk megmutatni utasainknak egy másik alpesi program keretében. Szállásunk az osztrák Alpok egyik meseszép völgyében lesz. Budapestről az autóbusz 6 órakor indul a Déli pályaudvartól. Utazás a Tatabánya — Győr — Hegyeshalom — Linz útvonalon Burghausenbe, mely az osztrák-német határfolyó, a Salzach német bajor oldalán fekszik.

A kocsi zsúfolva volt; a szomszéd fülkében balkániak ültek, bolgár és szerb diákok vitatkoztak az új határokról; szemben velem szakállas rabbi idézte szomszédja elé a megbékélő népek szövetségének távlatait; odébb, a sarokban, valaki a General Motors, a Shell, az AEG és a Siemenswerke nagy vállalkozásait magyarázta s beszédes szomszédom, egy török diák, hamarosan rátért Berlin dicséretére.

El volt ragadtatva a város vendégszeretetétől, a haladás és a béke apostolaként méltatta a weimari Németország szemléletét. A cseh finánc elkobozta ismerkedés szerződéssel magyar lapokat és a német határőrség leszállított egy kémgyanús embert, de mi a félálom süppedős tájain a béke angyalai között lépdeltünk Európa új hajnala felé. Prága tornyai imbolyogva integettek a reggel könnyű párázatában, a Szász Svájc k tip menyasszonyok nyírfái valószínűtlenül karcsú derékkal hajladoztak a derülő-boruló égbolt alatt.

Alkonyat felé beborult, Berlin fölött már zuhogott s az Anhalti-pályaudvar előtt a locsogó esőben úgy futottak elénk az egyenruhába öltöztetett taxik, mint roppant, csapzottszőrű, röfögő orrszarvúk. Csaknem minden nap esik itt valamelyes eső. A silvester egyetlen párt potsdam határtalanul és tagolatlanul terjed a Frítz szigetektől a Mazuri tavakig, fölötte alacsony, opálosan párás vagy üvegszerűen hideg ég lebeg.

A sok víz meggyűlik a lapos hajlatokban s a zöld füves és erdős térségeken úgy kanyarognak a nyugodt, lassan folyó vizek, mintha minden pillanatban ki akarnának lépni medrükből.

Szétáradó táj ez, csábít a vándorlásra, a terjeszkedésre, a mértéktelenségre. Az Elbától keletre eső Németország, a límesen túli vidék hagyományai nem a természetet megszelídítő római kultúrába, hanem a vad és féktelen őstenyészetbe nyúlnak vissza. Protestáló föld: az egyén meztelenül társkereső nyíregyháza rajta a világgal szemben, szelíd szentek, jóságos közbenjárók, az évezredes emberi örökség segítő támaszai nélkül.

Luther Márton, a nagy lázadó innen származik s ez a táj szolgált a legmértéktelenebb német lángelme, Heinrich von Kleist, lázas életének és halálának hátteréül.

silvester egyetlen párt potsdam találkozik társkereső második

S e parttalan, monoton síkságban mégis mennyi a bensőség, a gazdag részlet, a finom árnyalat. A hallgatag erdőségek mélyén néma tavak tükrözik az eget, egy-egy alig száz méter magas halom elég már ahhoz, hogy egy-egy kerületnyi kis világot zárjon maga köré s ahol a véget nem érő homoki fenyvesek silvester egyetlen párt potsdam termékeny földsávok húzódnak, egy-egy szép kastély, falu vagy város emeli tornyait az egyhangú ég felé.

Zárkózott táj ez, minden része külön erőfeszítéssel alakult azzá, ma is szeret magának élni. Ködös-esős borongása, lágy, mélabús csendje kiismerhetetlen, tele elfojtott vággyal, magánnyal, képzelődéssel s valami megnevezhetetlen iszanyattal.

Egyszer, hosszas csatangolás után egyik tó mellett egy alacsony dombra hágtam fel. Egy körgalléros, nyurga ember állott már ott a magas fenyőtörzsek között. A nap silvester egyetlen párt potsdam úszott, árnyékunk egymás mellett reszketett lent a csendes víz tükrén. A fák közül kimondhatatlanul mély és bensőséges melankólia áradt ki. Némán álltunk egy ideig.

Akkor az idegen férfi hozzám fordult: "Itt csak imádkozni szabadna! Ez a táj ihlette Kaspar David Friedrich misztikus természetélményét, Theodor Fontane kesernyés intimitását s belőel támadtak fel E. Hoffmann romantikus kísértetei is. Itt valaha minden mocsár volt, járhatatlan, gyéren lakott, terméketlen hely, szlávok, vendek hazája.

  • A Zugspitzétől a Zillertali-Alpokig - Fehérvár Travel - HIVATALOS HONLAP
  • KERESZTURY DEZSŐ: BERLIN

A természet errefelé nem hordja tenyerén az embert, ha hajlandó is szolgálni, kevés, amit adhat, mert maga is szegény. Olyan emberfajta szállta meg azonban, amelyik nem ijed meg a munkától s kihasznál minden lehetőséget: kemény telepesek.

Itt nem lehetett festői rongyokban sütkérezni a tintakék ég alatt; az edzett, harcra és vállalkozásra kényszerített nép csatornahálózatba gyűjtötte a mocsár vad vizeit, erdőt telepített és kiszárított homokra s a vizek partját kertekkel és nyaralókkal hintette bel.

Terveinek rendjébe fogta be az anarchikusan szétáradó vagy álmodozó, magába zárkózó tájat. A munka, a rend és a fegyelem a nép életelemévé lett. Mondják, kísértetlátó öregasszonyok és költők ma is találkoznak még Frigyessel, a nagy szervezővel és telepítővel, amint a zuhogó esőben elvágtata a szélben nyögő fenyvesek felett, hogy ellenőrizze csatornaásó és silvester egyetlen párt potsdam mérnökeinek munkáját.

Az egyik neve Kölln, vendül halmot, a másiké, Berlin ugyancsak vendül, töltést jelentett. A tizenharmadik században még a közeli Spandauból, illetőleg Brandenburgból kormányozzák a két kis fészket.

Ezek azonban lassú és szívós növekedésnek indulnak, egyre nagyobb területet hódítanak el a mocsártól s oly szépen fejlődnek, hogy a Hohenzollern-ház megalapítói a tizenötödik században már arra is méltóknak tartják őket, hogy falaik közt építsék fel rezidenciájukat.

A két helység hamarosan egyesül s az új városka lesz nemsokára a brandenburgi fejedelemség székhelye. A kisebb-nagyobb, gót és román stílű templomok körül egyre több ház és utca épül; a városfalak mind silvester egyetlen párt potsdam tolódnak.

A ökológiai társkereső oldalak egyrésze - a Klosterkirche, a Nikolai- a Marienkirche és leírása meet bájos kicsi dahlemi templom - ma is áll silvester egyetlen párt potsdam, a régi házakat, utcákat és erődítményeket azonban elnyelte a vidéket árvízként meghódító házrengeteg. Mintha a táj szelleme szabná meg a fejlődés menetét: a szétáradás egyre határtalanabb és mértéktelenebb.

Ahogy egykor a Spree, a Dahme és a Havel vízi-világa, úgy öntötték el a parjai közül kilépő város habjai a környező városkákat, falvakat, kastélyokat és majorokat. Az áradás, amely már a Nagy Választófejedelem idejében megkezdődik, Nagy Asztrológia társkereső uralkodása alatt igen erősen fokozódik, a múlt század folyamán pedig soha nem sejtett méreteket ölt.

A tizenhatodik század végén tízezer, a tizenhetedik végén húszezer, a tizennyolcadik végén azonban már csaknem kétszázezer lelket számlálnak a városban. Ez a szám a múlt század végén egy és fél millióra, Nagy-Berlin megalkotásával négy, napjainkban pedig már körülbelül négy és fél millióra emelkedik.

silvester egyetlen párt potsdam ismerd meg a távoktatás

A két halászfalu helyén ma olyan világváros áll, amelynek határa nyolcszáznyolcvankét négyzetkilométer, nagyobb, mint New Yorké és Londoné. Benfentes utazók szerint egy várost akkor kezdünk megismerni, ha el merünk tévedni benne. Ez a tétel csak az emberi méretekre szabott helységekre vonatkozik. Olasz vagy német kisvárosokban utcából sikátorba, sikátorból zöldségespiacra vagy templomtérre csábít a kíváncsiság s ha valóban eltévedtél, a gyalogjárók jószelleme kézenfog és hazavezet.

De silvester egyetlen párt potsdam induljon neki az ember egy berlini sugárútnak, mikor a végét távcsővel kellene felderítenie, s hol keressen üdülést a kősivatagban, a bérkaszárnyák ijesztő, beláthatatlan tengerében?

Berlinben eltévedni nem kaland, hanem szerencsétlenség. Áttekinthetetlen nagysága elcsüggeszt, irtózatos nyüzsgése elsodor; ha beleveted silvester egyetlen párt potsdam, elnyel s még holttestedet sem veti ki.

S ha a brandenburgi táj jellemzői a határtalan tágasság mellett az egymástól elkülönülő kisebb részletvilágok, Berlint is ugyanezek jellemzik. A mai mammutváros körülbelül száz helységet, köztük nem egy régi, fejlett kisvárost falt fel az utolsó félszázadban.

A vidéket elöntő metropolis egyszínű s egyneműsítő közegében lépten-nyomon rábukkanunk a régebbi, kisebb egységek fel nem oldódott magvaira. Nagy-Berlin területén ma is van egy tucatra való Berliner- Friedrich- és Charlottenstrasse, itt-ott látni még a régi külvárosok romjait, egy-egy bérpalota mellett egy-egy sáv kertet vagy szántóföldet. Előfordulhat, hogy a külvárosi bérkaszárnyák övezetén áthatolva egyszerre csak egy szelid kisvárosi tér közepén találja magát azember, lombos fák alatt; a téren csobogó közkút, amelyről nemrég még mintha vizet hordtak volna szőke, nagydarab német lányok.

A város túlnőtt lakóin, térkép nélkül még a taxisofőrök sem tudnak minden pontján tájékozódni. Emberi lélek és képzelet nem is tudja kitölteni az irdatlan egész méreteit; szűkebb, otthonosabb körre tehát vissza. A berliniek nem Berlinben laknak, hanem Charlottenburgban, Neuköllnben, Tempelholfban, vagy Lichterfeldén. A saját negyedükben vannak otthon, Berlinbe csak dolgozni vagy szórakozni járnak.

A régi belvárosban nem is igen van más, mint üzlethelyiség, munkaterem, vagy szórakozóhely.

 Я-я…я убью .

Egyes negyedek félszázaddal ezelőtt még nyaralóhelyek voltak s ha a hivatali kollegák családi látogatást akarnak tenni egymásnál, nem egyszer még ma is úgy készülnek fel, mintha a szomszéd városba rándulnának ki. Ezekben a körökben már délutánra meghívják az embert és éjjelig tartóztatják, hogy silvester egyetlen párt potsdam együttléttel ellensúlyozzák az utazás fáradalmait. Vannak házigazdák, akik ilyenkor sétálni viszik a vendéget; megmutatják a főteret, az ujonnan épült kórházat vagy a közös vállalkozással létrehozott modern villatelepet.

Ezekben a kisebb hazákban ver gyökeret az a lokálpatriotizmus, amely úgy látszik a világváros lakójában is kiirthatatlanul él. Ember és környezet összefognak a helyi színek hangsúlyozásában; akinek kedve van hozzá, minden héten új hangulattal veheti körül magát.

Berlinnek nincs óvárosa, de a Spree partjain, a Börze, a Városház és az Állami-színház környékén még föllelhetők a régi udvari és polgári ízlés elmosódó nyomai; az irodalmi reminiszcenciák kedvelője a Lutter és Wegner kocsmájában E.

Hoffmann és Társkereső szörfös Devrient emlékei silvester egyetlen párt potsdam fogyaszthat el egy üveg rajnait. Aki a Bauhaus mértani álmainak megvalósulását akarja látni, menjen el Zehlendorf színes házai közé, amelyek úgy állnak, példás rendben, a régi fenyves fái közt, mint méhkasok sorai.

Micsoda ellentétek alig egy félóra járásnyira egymástól! Neukölln kiégett, sziklás bérkaszárnya-vidéke után milyen jó Teptov őserdőnyi népligetében és kertes házai közt látni, hogy a munkásság másutt is élhet, mint levegőtlen tömegszállásokon.

Ha megúnta az ember a Potsdamerplat süketítő zúgását, tíz perc alatt már Lankwitz utcáin sétálhat, kisvárosi platánok árnyékában.

A Zugspitzétől a Zillertali-Alpokig

Aki a wilhelminus kor nagypolgári világát keresi, induljon sétára a Grunewald jó békebeli villái között; aki a modern gazdagság tárgyilagos eleganciáját szereti, inkább Dahlembe első június keresés magát. S ha egyedül érzi magát az alkonyuló ég alatt, az elnéptelenedő kertes utcákon, üljön be a földalattiba s egy félóra múlva a Kurfürstendamm fényreklámjai alatt nézheti a világ legszebb kirakatait.

Berlin nem szervesen nőtt, utcáról-utcára, házról-házra, mint az igazi, régi, komoly városok. Dacból született, bölcsőjénél az államérdek állt. A szervesen fejlődő városokban a rendezés általában a meglévő állapotot szentesíti vagy modernizálja, Berlin városrendezési tervei mindig egy-két évtizeddel előre készültek, vagy ha a meglévőn kellett változtatniuk, nem igen voltak tekintettel a múlt emlékeire.

A város térképén az évgyűrűket átszabdalja a városrendező terv, a mérnökök álmait viszont semmivé teszi az áradás.

Már a Nagy Választófejedelem is gondos plánumok szerint építtetett. Nagy Frigyes telepítéssel, iparfejlesztéssel, csatornázással és útépítéssel jelölte ki a fejlődést irányát. Még trónörökös korában megtanulta a városrendezés alapelveit Rheinsbergben, amelyet rossz nyelvek szerint felgyújtatott, hogy újra építhesse. Ismerkedés albán nők szerette a görbe utcákat.

A városrendező tanács a tizenkilencedik század folyamán szinte minden évtizedben új tervezetet dolgozott ki; mindezeket elnyelte azonban Silvester egyetlen párt potsdam egyik legnagyobb szabású városszervezési műve: Nagy-Berlin. Hogy milyen mértékű szervezési feladatot jelent egy ilyen városgóliát rendben tartása, vérkeringésének zavartalanná tétele, egészségének, biztonságának, táplálkozásának és fejlődésének biztosítása, laikus el nem képzelheti.

A hozzáértők ezerszer méltatták a teljesítmény nagyvonalúságát, páratlan értékét. Már a kitünő magyar gazdasági utazó, Tessedik Sámuel is elragadtatással írja le a város csatornahálózatát; közlekedésüknek mintaszerű pontosságára és gyorsaságára azóta is mindennél büszkébbek a berliniek. Az ember mindenhez hozzászokik. Aki Berlinben él, természetesnek tartja, hogy minden zavartalanul egybevág, legföljebb egy-egy percre, egy-egy különösen erős benyomás kapcsán eszmél rá, hogy mi történik körülötte.

Soha nem feledem el azt a pillanatot, mikor a Potsdami-pályaudvar felett átívelő magasvasút egy éles kanyarjában csak nem kirepültem a tilalom ellenére nyitott ajtón s szédülten néztem le a be- és kifutó vonatok csattogó, pöfögő, füstöt okádó s egy titkos rend parancsa szerint kavargó tömkelegére.

Úristen, mi lenne, ha itt egy csavar kiesnék helyéről! Mindig emlékezni fogok annak a kedves lányvendégnek szemére is, aki berlini vendégszereplése első hetében lelkendezve újságolta: "átszálltam! A többi világvárostól eltérően Berlin tervezői egy kérdésben mégis eltértek a közismert alaprajztól. A világ fővárosainak mindig van egy centrumuk, a City, amelyben a város minden idegszála összefut.

silvester egyetlen párt potsdam wyylde társkereső

Berlinben több ilyen központ található. Szinte külön városrésze van a közhivatalnak, a diplomáciának, a tudománynak, a bankvilágnak, a mondén világvárosiasságnak, a sportnak, az iparnak, a kórháznak. Az egyes centrumok vetélkednek is egymással.

Két századon át az Unter den Linden volt Berlin fóruma, huszonöt évvel ezelőtt a Kurfürstendammra költözött át az élet s tíz éve tán, hogy az akkori Reichskanzlerplatzról - most Hitler Adolf tér - határozták el, hogy ez lesz a modern Berlin középpontja.

De azóta nagyot fordult a világ s egy új városépítő akarat most már egyetlen idehálózattal akarja összekötni az egymással versengő részeket. Az ablakból kinéző utas előtt gyors egymás-utánban suhannak el Berlin jellemző mozaikképei: egymásra zsúfolódó bérkaszárnyák, széles csatronák fölött hidak, kocsmák és mulatók kerthelyiségei, nyüzsgő néptől hangos pályaudvarok, templomok és nagyarányú középületek tornyai és kupolái, a királyi vadaskertből lett városligetnek, a Tiergartennek fái s az állatkert pavillonjai, ipartelepek, sporttelepek és villanegyedek.

Akit azonban jobban érdekel az ember, mint lakóhelye, figyelje meg a ki- és beszálló utasok arcát és viselkedését. Nemcsak utáni társkereső különböző negyedek jellegzetes légköre fogja megcsapni, de észre kell vennie az arcok és típusok rendkívüli változatosságát is.

A berlini emberfajta nem egységes. A város első építői telepesek voltak, menekülő hugenották, svájciak, csehek, délnémetek, hollandusok, akik külön közösségekben évszázadokon át megtartották sajátságaikat s ha elmerültek is a kelet felől s később a birodalom minden részéből ideözönlő németségben, életük silvester egyetlen párt potsdam munkájuk nyoma mindenütt megtalálható.