Virtuális Munkaerőpiac Portál

Sz linkek keresés keresés portál. A szerzői joggal kapcsolatban gyakran ismételt kérdések

Tartalom

  Tisztelt Érintett Szervezetek!

  sz linkek keresés keresés portál

  Felmerülő kérdéseikkel forduljanak bizalommal kollégáinkhoz, a kmsupport dkuzrt. Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

  Tisztelettel: Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő keretmegállapodások azonosítója, tárgya: I. A megkötött Egyedi Szerződés időbeli hatálya - a beszerzés konkrét tárgya és a teljesítés körülményei által indokolt esetben és mértékben - a keretmegállapodás időbeli hatályát meghaladhatja.

  Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a a keretmegállapodás keretösszege már a 48 hónapos időtartam eltelte előtt kimerül, akkor ennek tényét Beszerző az általa üzemeltetett Digitális Közbeszerzési Rendszerben a továbbiakban: DKR közzéteszi.

  sz linkek keresés keresés portál

  A közzétételt követően új egyedi szerződés már nem köthető; b a Beszerző a beszerzés tárgya szerint új keretmegállapodást köt, ennek tényét Beszerző DKR-ben közzéteszi. Ebben az esetben a keretmegállapodás időtartama a közzétételét követő 6.

  A közzétételt követő 6 hat napig tartó időtartam alatt új egyedi szerződés csak akkor köthető, ha az egyedi szerződés megkötésére irányuló beszerzési eljárás megindítása a DKR-ben már a közzétételt megelőzően megtörtént.

  sz linkek keresés keresés portál

  Kérjük, hogy a KM01SWF17 és KM02SWF17 azonosítójú keretmegállapodások alkalmazása során a fentiekre figyelemmel járjanak el a már folyamatban lévő és még előkészítés alatt álló, a verseny újbóli megnyitásával megvalósítandó közbeszerzéseik tekintetében.