Hét Időegység, Amelyről Nem Tudott A - Alternatív Nézet | Vegyes

Alternatív szót know

alternatív szót know

Az idegen szavak beáramlásának veszélyei Az idegen szavak beáramlásának veszélyei Teljes szövegű keresés Az idegen szavak beáramlásának veszélyei Már utaltunk arra, hogy a A második világháború után gyökeresen megváltozott a helyzet s nagyrészt okkal, ugyanis az idegen szavak korábbi beáramlási helyei, forrásai eltömődtek, bedugultak. A korábban oly erős német nyelvi hatás szinte teljesen megszűnt, az orosznak nyelvünkre tett hatása pedig különféle okok miatt aránylag gyenge volt, s így nem kívánt erőteljes beavatkozást.

alternatív szót know

A hetvenes évek óta viszont újból felerősödött az idegen szavak támadása, s ez a veszély, amelyet korunk idegenmajmoló divatja is táplál, egyre nő. Napjainkban legfőképpen az angol és latin mégpedig jobbára új alternatív szót know, mesterségesen létrehozott latin szavak özöne lep el bennünket, mégpedig olyan mértékben, hogy ez hovatovább már veszélyezteti nyelvünk sajátos vonásainak meglétét, továbbélését.

Thaiföldről nem csak fszos lányokat lehet importálni

Ontja az idegen szavakat a kereskedelem, a piacgazdaság: know-how, leasing, pub, bróker, team, second-hand-shop, image, good-will, marketing stb. Aligha tévedünk, ha úgy ítéljük, hogy az elkövetkező évek nyelvművelő tevékenységének legfőképpen ezt a részét, a nélkülözhető idegen szavak és kifejezések beáramlása elleni küzdelmet kell megerősíteni és eredményesebbé tenni. Mert igaz ugyan, hogy bizonyos szempontból minden idegen szó gazdagodásnak is tekinthető, ám ez csak látszatgazdagodás, mivel ilyen mennyiségben nyelvünk ősi sajátságainak elhalványulásával, hangsúlyviszonyainak, hang- és hanglejtésszerkezetének, hangképzési sajátosságainak, dallamvilágának átalakulásával fenyeget; pl.

alternatív szót know

Következésképpen minden lehetséges és ésszerű módon gátat kell vetnünk a nélkülözhető, szükségtelen idegen szavak további beözönlésének.