Vonattal Dortmund és Osnabrück között | railcc

Ből 50 osnabrück. Koppenhága ig Aarhus

Dolgozók Lapja, Ülöröplabda — Turul Kupa A papírforma szerint: sima győzelem Ahogy Babarczi Roland — a Tatabányai Bányász vízilabdacsapatának edzője — a szombati bajnoki meccs előtt mondta, kulcsjátékosai jó formában vannak, éppen ezért az orvosegyetemisták ellen győzelmet vár.

OPG, osnabrücki parkolóház-üzemeltető

OSC—Tatabányai Bányász, Komjádi uszoda, né­ző, vezette: Bíró, Székely Z. Edző: Babarczi Ro­land. Nos, a beígért győzelem nem maradt el a Komjá- di-uszodában, ahol a má­sodik negyedben volt igen érdekes és izgalmas a mér­kőzés. Ekkor ugyanis az OSC már re vezetett. A harmadik negyedben módosult a játék képe, mi­után a válogatott kerettag Podhánszky valóban válo­gatott formában védett. A többi tatabányai játékos pe­dig főként akciógólokból növelte ből 50 osnabrück előnyét. Eb­ben a negyedben Bujka Gá­bor egészen távolról, csak­nem 7 méterről szánta el magát lövésre, amit aztán Be- rényi nem is tudott megfog­ni.

A találkozónak ez volt a második szépségdíjas lö­vése. Az utolsó ből 50 osnabrück az OSC 3 gólos ből 50 osnabrück meg­duplázódott. Végeredmény­ben ez a különbség akár nagyobb is lehetett volna, ha a Babarczi-legénység az emberelőnyös helyzeteket eredményesebben használ­ja ki.

Mindez persze nem kisebbíti Podhánszky, Per­sely, és Bujka G. Tricotex Kupa fedettpályás OB Urbanik csúcs nélkül is magyar bajnok Sikeres bemutatkozás A Humanitás SE fölényes győzelme Izgalmas pillanatok —tin Az idén, miként tavaly is a Tricotex Kupa volt a fe­dettpályás Európa-bajnok- ság felvezető versenye, mely egyben a fedettpályás magyar bajnokság.

ből 50 osnabrück

Bár az igazi sztárparádé a hétvé­gén lesz, szintén a Buda­pest Sportcsarnokban, ami­kor is a budapesti EB-t rendezik meg, a Tricotex Kupa mégis fontos ver­seny volt.

Fontos volt, mert a hazai atléták szá­mára ez volt az utolsó olyan lehetőség, ahol még az EB-szinteket teljesíthet­ték. A hét végén a Tricotex kupán a fedettpályás csúcstartó Urbanik Sándor 5 kilométeren bajnok lett, igaz egy kicsit elmaradt egyéni legjobbjától, ezúttal ,81 volt az ideje.

Vonattal Dortmund és Osnabrück között | railcc

Szalai István a jó nevű ju­goszláv Popovics aki meg­nyerte a távotés a ro­mán Dragoescu mögött ért célba méteren, ideje:Edző: Pallagi Ró­bert. Edző: Haász Sándor. A péntek éjszakai erős havazás és az azt követő eső 15—20 centis latyaktengerré változtatta a pályákat, a já­tékvezetők érthetetlen mó­don játékra alkalmasnak ítélték a pályát. A mérkőzés első percei­ben előbb Acsádi, majd Brochauser mentett merész ki vetődéssel.

A következő perc­ben Verő beadását fejelték szögletre a váci védők.

ből 50 osnabrück

Góllövők: Már­helyzetből lőtt mellé. Fordulás után Papp ügyet­lenkedett el egy helyzetet, majd az ezt követő ellentá­madás váci fölélövéssel fe­jeződött be. Az Az Oroszlány a ren­des játékidő hátralévő ré­szében szinte kapujához szegezte a vendégcsapatot, de a A rendes játékidő döntetlennel végződött, kö­vetkezett kétszer 15 perc hosszabbítás.

A hosszabbítás után is döntetlen az ered­mény és óriási izgalmak kö­zepette következtek a es rúgások, amit az oroszlányi csapat kezdett. A váci Gyi­mesi értékesítette az utolsó büntetőt, ami az Izzó to­vábbjutását jelentette.

Lady Gaga - Pepsi Zero Sugar Super Bowl LI Halftime Show

A hazaiak nagyon fegyel­mezetten harcoltak, s to­vábbjutásuk teljesen meg­érdemelt. Forgács Judit bemelegí­tésként on 24,08 ötö­dik volt. A Tricotex Kupa első napján Szabó László súlylökésben hozta formá­ját, 19,el negyedik lett. Á második ből 50 osnabrück női méteren: 1. Szabó Er­zsébet magyar Forgács Judit magyar Férfi méteren: 1.

Petre Dragoescu román Pocsai Tamás magyar Mihae- la Pogaceanu román 7. Palombi Margit magyar 8. Férfi távol­ban: 1. Szalma László ma­gyar 7. Pálóczi Gyula magyar 7. T otóeredmények 1.

Bayer Uerdingen— 1. FC Köln X 2.

Rakodás LINDE H50 innen Németország

Karlsruher SC— Hannover elmaradt 3. VfL Bochu— Werder Bremen 2 4. Osnabrück— Oberhausen elmaradt 5. Offenbach— Darmstadt elmaradt 7. Fortuna—Köln— Wattenscheid 2 8.

ből 50 osnabrück

Bayreuth— St. Pauli elmaradt 9. Avellino—Fiorentina X Como—Pisa x Pescara—Napoli 2 Róma—Juventus 1 Verona—Internazionale x Pótmérkőzések: Aachen­Stuttgarter Kickers 1 Essen—Bielefeld X Ülőröp­labdát hirdettek az öles betűk. Valószínűleg sokan először találták szembe magukat ez­zel a ből 50 osnabrück, mert eddig csak az apróbb hírekben, a sorok közt bújt meg egy-egy eredméíiy e szokatlannak tűnő sportról.

ből 50 osnabrück

Pe­dig Magyarországon már világbajnokságot is rendeztek ülőröplabdában, s az ország min­den pontján működik ilyen szakosztály. Ko­márom megyében a Humanitás SE foglal­kozik ülőröplabdával. Az ülőröplabda a mozgáskorlátozottak sportja. Nemrégiben ünnepelhette első szü­letésnapját a tatabányai Humanitás SE, s a jelképes születésnapi tortán a hagyomány­teremtő szándékkal hirdetett röplabdatorna a legfontosabb dísz.

Amolyan megmérette­tésféle volt ez a sárberki iskolában tartott esemény, mert a Humanitás először szere­pelt hazai közönség előtt. S e tény mellett milyen meglepő, hogy a Komárom megyét képviselő együttes az országos bajnokság B- csoportját veretlenül vezeti — nyolc győze­lemmel — a rutinosabb, több éve működő szakosztályok előtt.

Amint azt Gyurkovics István testnevelő tanártól, a tatabányaiak edzőjétől megtud­tuk, a Halassy Olivér SC-ből jött Elek Jó­zsef kezdeményezésére kezdődött meg a megyeszékhelyen az ülőröplabdázás.

Olcsó járatok Bremerhaven repülőtér (BRV), Németország - olcsó légitársaságok

Most is őrá épüli a csapat, ő az egyik legfonto­sabb mozgatórugó. Gráczer József és Fell­ner István már korábban foglalkozott sport­tal, ebből adódóan felkészült, biztos játék­erőt képviselnek.

ből 50 osnabrück

Molnár Jenó és felesége, Gabriella játékára a nagy küzdőszellem és a sportág szeretete a jellemző. Az Elek, Grá- czer, Fellner húzótrió mellett a Humanitás legjobb játékosa a húszas éveiben járó Striczer József, akiről feltehetően még so­kat fogunk hallani.

Féléwiyi kihagyás után Petőfalvi Lajos újból beilleszkedett a csa­patba, ami a játékában is megmutatkozott. Mivelhogy a szabályok engedik, mérkőzés közben egy-egy, nem mozgássérült szerepel­het a pályán. A középiskolás Vasas-testvé­rek — Attila és Zsolt — közüli Attila kez­dőember, mert jó előkészítő, labdabiztos és jó a nyitásfogadásoknál.

Van ből 50 osnabrück egy öt­venéves, lelkes tagja a Humanitás csapatá­nak, Hartl János, de ő két hete sérülést christian társkereső parship, ezért csak a kispadról nézhette az összecsapásokat. Hóakadályra hivatkozva, a bécsi gárda nem tudott eljönni.

Elsöprő tatabányai győzelem született úgy, hogy a második játszmában például a vendégeknek csupán 1! Ezután a Tö­rekvés SE—HOSC összecsapása következett, amiből a veszprémiek kerültek ki győztesen, elég hosszú, szoros játszmák megnyerésével. Üjból a tatabányaiak javára, s ez már a kupa megnyerését jelentette.

Markus Klanke Entsorgungssysteme

Végeredményben: 1. A torna legjobb játékosának járó díjat Stirczer József vehet­te át. TALÁN annyit még érdemes megjegyezni, hogy Hamvas Győző fővédnök, a városi ta­nács általános elnökhelyettese és a röplab­dázásban érdekeltek mellett százak voltak kíváncsiak a Turul Kupára az első lab­daütéstől az utolsóig. Százasával vásárolták a jegyeket a jelentősebb üzemek szocialista brigádjai, az iskolás gyerekek és még so­kan mások, hogv kifeiezzék szimpátiájukat az ülőröplabdázók iránt.

S ha mindannyian nem is tudtak személyesen drukkolni, a ne­mes gesztus a főszereplőknek rendkívül jól­esett. Remek játgk volt a viszonzás A női röplabda NB I. Jó nyitásokkal sike­rült meglepni a fővárosi el­lenfelet — simán nyerte az első játszmát a füzitői gárda.

Would you like to recommend a guide, a hotel, a restaurant or any other business in Bremerhaven? Send us an email with detailed information on the business you want to recommend - business name, short description, location, website and contact details - and, if the business is relevant to our visitors, we will promote it here for free! When planning to visit a city in which you are not sure of the closest airport, hitwe társkereső can use our to plan your flight and determine the best way to get to your destination. In many cases, there are multiple airports near the city you want to visit, so we recommend you check the top 3 to ensure you find the most economical flight.

A második játékrészben aztán csak nagy köntracsaták után tudta a Hungalu a maga ja­vára fordítani a játszma ered­ményét. Meghökkentő, négy- perces! Végül az utolsó játszmá­ban fölényes, magabiztos já­tékkal nyertek a vendégek. Szombaton, az almásfüzitői visszavágón nem a közönség buzdításán múlott a szép foly­tatás.

A BSE ülés nő guyana gyakran le­hetetlennek tűnő helyzetekből verekedték ki magukat. Szombaton a BSE edzőjének az elképzelései váltak valóra, annak ellenére, hogy a 4. Am az utolsó játék­részben miután után nél cseréltek térfelet a csapa­tok —, helyrehozhatatlanul el­engedték fcnagukat a füzitőiek. Pedig a fordítás reménye egy­szer felcsillant, as állás­nál.

Aztán rendkívül szoros labdamenetek követték egy­mást. Végül az 5. Pedig kár len­ne elodázni a jó helyet. A budapesti találkozón Ar- gyclánné, Láng, Szépené, és Szabó volt jó, a füzitői visz- szavágón nem volt átlagon fe­lüli teljesítményt nyújtó játé­kos a Hungaluból.