Archive:Regionális szintű népességi statisztika - Statistics Explained

Egyetlen statisztika berlin

Népsűrűség 1. Összehasonlításképpen: Norrbottens län összterülete közel 1 szer akkora, mint Párizsé ,4 km². Egyetlen statisztika berlin ből 50 bázel tagállamokban jellemzően a fővárosi régióban volt a legnagyobb a népsűrűség Az egyes uniós tagállamokban általában véve a fővárosi régióban regisztrálták a legnagyobb népsűrűséget ben. Ez alól mindössze öt kivétel volt a több régióból egyetlen statisztika berlin tagállamok körében: München, Kreisfreie Stadt népsűrűsége meghaladta Berlinét, Melilla és Ceuta régióban is magasabb volt a népsűrűség, mint Madridban, Róma népsűrűsége alacsonyabb volt, mint Napoli, Monza e della Brianza, Milano és Trieste régióé, Agglomeratie 's-Gravenhage népsűrűsége felülmúlta Groot-Amsterdam régióét, és Grande Porto népsűrűsége is Grande Lisboa régióé felett volt.

Párizsban négyzetkilométerenként majdnem 11 szer annyian éltek, mint az észak-finn Lappi régióban A legritkábban lakott uniós régiók általában az EU távol eső peremterületein helyezkednek el. A demográfiai szerkezet az egyes tagállamokon belül gyakran egyenetlenül alakul, ami akár a egyetlen statisztika berlin versenyképességet és kohéziót is befolyásolhatja. Az ezt jelző választóvonalak esetenként meglehetősen élesek, és megfigyelhetők például Németországban ahol gyakran jelentős a keleti és a nyugati országrész régiói közötti különbségFranciaországban északkelet és délnyugatOlaszországban észak és délvalamint Törökországban kelet és nyugat.

A különbségek különféle tényezőknek tudhatók be, egyetlen statisztika berlin között az éghajlati, tájképi, történelmi, politikai, társadalmi és gazdasági változásoknak.

sms követelések teljesítéséhez szinonima flörtölni finoman

A városi régiók népessége jellemzően fiatalabb… Az 1. A fiatalabbak legnagyobb arányát regisztráló NUTS 3 szintű uniós régiók jórészt azokban a tagállamokban voltak, amelyek a legmagasabb születési és termékenységi arányokat jelentették lásd az 5. Ez főként több ír és francia régióban, például Guyane és Réunion tengerentúli régióban, valamint a Párizst körülvevő elővárosi régiókban figyelhető meg.

A nagyrészt városi területek népessége korösszetételében azért lehet nagyobb a fiatalok és a munkaképes korúak aránya, mivel e területeken több a munkalehetőség, amely a belföldi az adott ország különböző régióiból érkező és a külföldi más tagállamokból és harmadik országokból érkező migránsokat egyaránt vonzza.

Ennek oka egyetlen statisztika berlin várható élettartam jelentős és folyamatos növekedése, valamint a második világháborút követő demográfiai robbanás idején született generáció nyugdíjba vonulása. Az időskorúak gyakran olyan vidéki, viszonylag távol eső egyetlen statisztika berlin ritkán lakott területeken élnek a legnagyobb arányban, ahol a munkaképes korú személyek alacsony aránya legalább részben összefüggésbe hozható a munka- és tanulási lehetőségek hiányával, amely arra sarkallja a fiatalabb generációk tagjait, hogy munkakeresés vagy továbbtanulás céljából elköltözzenek.

Az idősek az össznépesség különösen nagy hányadát tették ki Görögország, Spanyolország, Franciaország és Portugália vidéki és távol eső régióiban, valamint Németország keleti részének számos régiójában. Az időskorú eltartottak egyre nagyobb terhet rónak a munkaképes korúakra Az EU népességszerkezetében bekövetkező változások tovább elemezhetők az eltartottak aránya alapján.

Ezen arány meghatározásához az eltartott fiatal- vagy időskorú személyek számát a munkaképes korú népesség méretével kell összehasonlítani, függetlenül attól, hogy a munkaképes korúak ténylegesen dolgoznak-e.

Ez az arány tehát elárulja, hogy adott esetben mekkora teher nehezedik a munkaképes korúakra például a gyermekek oktatásához, az egészségügyi kiadásokhoz vagy a nyugdíjbiztosításhoz való hozzájárulás miatt. Az eltartottak növekvő aránya így a kormányok számára aggodalomra adhat okot a közkiadásokkal kapcsolatos tervekkel és az államháztartással összefüggésben. Az időskorú eltartottak aránya az idősek száma és a munkaképes korú népesség viszonyát fejezi ki. Az időskorú eltartottak aránya egyetlen statisztika berlin magas a vidéki és a távol eső régiókban A 2.

Közülük sokban regisztrálták egyúttal az EU legalacsonyabb születési arányszámait is. Ezek rendszerint vidéki, távol eső és hegyvidéki régiók különösen Északnyugat-Spanyolországban, Portugália kontinentális részén, valamint Közép- és Dél-Franciaországban. Gyakori jellemzőjük, hogy népességük csökken, részben azért, mivel a fiatalok arra kényszerülnek, hogy munkakeresés céljából elköltözzenek az adott régióból, emiatt pedig megnő az időskorú népesség relatív súlya.

Ezzel szemben bizonyos régiókban, ahol viszonylag magas az időskorú eltartottak aránya, folyamatosan növekszik az idősek száma, akiket csábítanak az éghajlat vagy a számukra kínált szolgáltatások miatt vonzó nyugdíjaskori célállomások.

Például az Egyesült Királyságban az időskorú eltartottak legmagasabb arányával rendelkező három régió eartha kitt keresek egy férfit dalszöveg nyugdíjaskori célállomás Anglia déli partján Dorset CC, Isle of Wight és Torbaymíg Németországban Baden-Baden, Stadtkreis fürdővárosban volt az egyik legmagasabb az időskorú eltartottak aránya. Az EU népességnövekedése a múltban a migrációs tendenciák helyett nagyrészt a természetes népességváltozást a születések és a halálozások teljes száma közötti különbséget tükrözte.

Alaposabban megvizsgálva megállapítható, hogy az EU tagállamainak összességére vonatkozó természetes népességnövekedés ben tetőzött, amikor a születések száma 3,6 millióval haladta meg a halálozások számát.

A születési arány folyamatosan csökkent, a várható élettartam pedig fokozatosan nőtt, ami a népességnövekedés természetes ütemének lassulásához vezetett. Az EU tagállamainak természetes népességnövekedése ban közel kiegyenlített volt, mivel a születések száma kevesebb mint fővel haladta meg a halálozások számát. Ezt követően a születési arány és a természetes népességnövekedés némileg ismét növekedett több tagállamban, ez a tendencia azonban általában véve megfordult a gazdasági és pénzügyi válság kitörésével.

keres kedves emberek megismerésére jó bemutatkozó szöveg társkeresőre

Ezek az elemek együttesen fokozhatják a népességnövekedést pozitív nettó migráció és természetes növekedés esetén vagy egyetlen statisztika berlin népességfogyást negatív nettó migráció és természetes fogyás eseténde bizonyos mértékben akár ki is olthatják egymás hatását, ha ellentétes irányban változnak.

A múltban a migrációs tendenciák viszonylag kiegyenlítettek voltak az as években, ben pedig a nettó kivándorlás fő volt, vagyis ennyien költöztek az EU tagállamaiból a világ más pontjaira. Az — közötti időszakban ez volt a legmagasabb nettó kivándorlási szám. A következő alkalommal és között recessziós időszakban mértek nettó kivándorlást az EU-ban.

Ezt követően következetesen több bevándorló érkezett az EU tagállamaiba, mint ahány kivándorló távozott. A migrációból fakadó egyik legjelentősebb népességnövekedés az es években és a es évek elején volt tapasztalható, ban a nettó migráció elérte az 1,8 millió főt az EU tagállamaiban, ezt követően pedig a változás üteme némileg lelassult.

Az EU népessége a nettó migráció hatására közel fővel nőtt ben. A romániai Ilfov régióban volt a legmagasabb a népességnövekedés — között A 3. Az EU népessége ezen időszak során minden évben ezer lakosra vetítve átlagosan 2,6 fővel nőtt. Azon NUTS 3 szintű régió között, amelynek adatait a 3. A lakosságszám hat régióban változatlan maradt, 38 régióról pedig nem állnak rendelkezésre adatok. Közülük 18 régióban a 15,0 főt is meghaladta az ezer lakosra vetített népességnövekedés, a legmagasabb értéket pedig Románia fővárosát, Bukarestet körülvevő Ilfov régióban regisztrálták ezer lakosra vetítve 33,4 fő a — közötti időszakban.

A másik 13 régió közül hat városi angol régió a — közötti időszakról állnak rendelkezésre adatokhárom spanyol régió, kettő nagyrészt városi lengyel régió, egy-egy pedig német és francia régió volt.

Csökken a népesség a Horvátországtól Magyarországon, Románián és Bulgárián át Görögországig kirajzolódó ívben fekvő régiókban Az Európai Unióban olyan NUTS 3 szintű régió volt, ahol ezer lakosra vetítve átlagosan több mint 8,0 fővel csökkent a egyetlen statisztika berlin a és közötti időszakban e régiókat a megítélt flört árnyalat jelöli a 3.

Vezetett Berlin városnézés Privát Berlin Túra vagy gyalogtúra

Megjegyzendő, hogy amennyiben rövidebb idősorok állnak rendelkezésre, kizárólag a legalább három referencia-időszakkal rendelkező régiók kerülnek bemutatásra. E régió nagyrészt a balti tagállamok közül Litvánia és Lettország, a Délkelet-Európában, Horvátországtól Magyarországon, Románián —es adatok és Bulgárián át Görögországig kirajzolódó ív területén vannak, de ide sorolandó Portugália és Spanyolország több, kontinentális régiója, valamint számos német régió is.

mezei és a találkozó app lista keresek férfi ing

A legnagyobb népességfogyást ezer lakosra vetítve évente 20,8 fő Šiaulių apskritis régióban regisztrálták, és a szintén litván Utenos apskritis volt az egyetlen olyan másik régió, ahol a népességszám ezer egyetlen statisztika berlin vetítve évente legalább 20,0 fővel esett vissza.

Mindössze ezekben a régiókban nőtt a népesség több mint fővel a rendelkezésre álló adatokat tekintve; ehhez az elemzéshez nincsenek információk Romániáról és az Egyesült Királyságról, valamint néhány német régióról. A népességfogyás abszolút értékben Attiki görög fővárosi régióban volt a legnagyobb, ahol a népességszám több mint fővel csökkent és eleje között.

Az EFTA- és a tagjelölt országok körében a török régiók között voltak a legnagyobb eltérések a népességnövekedés terén A népességnövekedés a és közötti időszakban általában véve gyakoribb volt az EFTA- és a tagjelölt országok egyetlen statisztika berlin, amint az a 3. A népességszám régióban nőtt, és mindössze ben csökkent. Az EFTA-országok közül Norvégia és Svájc összes régiójában, az ezen az elemzési szinten egyetlen régiót alkotó Liechtensteinben, valamint Izland Höfudborgarsvædi fővárosi régiójában nőtt a népesség és között.

A leggyorsabb viszonylagos népességnövekedést Oslo norvég fővárosi régióban és a nyugat-svájci Freiburg régióban regisztrálták. Az EFTA-országok régiói közül egyetlen olyan volt, ahol népességfogyást mértek, név szerint Landsbyggð amely a reykjavíki agglomeráción kívül Izland területének túlnyomó többségére kiterjed; az adatok a —es időszakra vonatkoznak. A tagjelölt országokban jóval vegyesebb volt a kép, mivel Szerbiában csak nemzeti szintű adatok állnak rendelkezésreMacedónia Volt Jugoszláv Köztársaság nyolc régiójából négyben —es adatok alapjánvalamint 16 közép- és északkelet-törökországi régióban csökkent a népesség.

A közép- és északkelet-törökországi népességfogyás ugyanakkor szembeállítható az ország más részein mért jelentős népességnövekedéssel. Sőt, a népességváltozás szempontjából Törökországban figyelhetők meg a legnagyobb különbségek a NUTS 3 szintű régiók között: a népességnövekedés nyers arányszáma az ezer lakosra vetített ,5 főtől a közép-törökországi Yozgat 31,4 főig a legészaknyugatibb Tekirdag terjedt.

A török régiók népességalakulásában megfigyelhető számottevő különbségek gyakran belső migrációs tendenciáknak tudható be, egyetlen statisztika berlin az országban általában véve a keleti régiókból a nyugati régiókba egyetlen statisztika berlin migrációs mozgás tapasztalható.

A fővárosi régiókban volt gyakran a legjelentősebb a népességnövekedés A népességváltozás nyers arányszámait tekintve általában jelentős eltérések voltak az egyes uniós tagállamok régiói között, ahogy azt a 2. Felhívjuk a figyelmet, hogy a számadatok a NUTS 2 szintű régiókra vonatkoznak. Különösen nagy különbségek figyelhetők meg a régiók között Spanyolországban és Franciaországban, aminek oka részben az, hogy a Ciudad Autónoma de Melilla spanyol és Guyane francia külső területek álltak az élen.

Az egyes tagállamokban a népességváltozás legnagyobb arányát gyakran a fővárosi régióban regisztrálták, és ha ez mégsem így volt, a fővárosi régió akkor is azon régiók közé tartozott, ahol a népességváltozás aránya a legmagasabb volt.

A és közötti időszakban a népességváltozás negatív irányba változott a legtöbb német, magyar, lengyel, portugál és román régióban utóbbiakról csak a —es időszakra vonatkozóan állnak rendelkezésre adatokemellett a népesség minden bolgár és horvát régióban csökkent az utóbbiakból NUTS 2 szinten csak kettő van. Az EU átlagértéke ezer lakosra vetítve 1,8 fő volt a vizsgált időszakban. Ez a térkép feltűnő hasonlóságot mutat a 3. A nettó bevándorlás ugyanazon tagállam másik régióiból, másik uniós régiókból vagy harmadik országokból főként Dél-Franciaországban, Észak-Olaszországban, a Benelux államokban és az Egyesült Királyság nagy részén összpontosult, de számos más városi régióban is voltak olyan területek, ahol viszonylag jelentős volt a nettó migráció.

Közülük a legnagyobb mértékű bevándorlást ugyanaz a két régió könyvelhette el, ahol a teljes népességnövekedés is a legnagyobb mértékű volt, név szerint a Bukarest román fővárost körülvevő Ilfov, valamint az Eivissa és Formentera Baleár-szigetek alkotta spanyol régió, ahol a nettó migráció nyers arányszáma ezer lakosra vetítve 32,7, illetve 22,6 fő volt.

Tartalomjegyzék

A nettó migráció aránya utánuk az ezen az elemzési szinten egyetlen régiót alkotó Luxembourgban volt a legmagasabb, ahol a népesség ezer lakosra vetítve 16,9 fővel nőtt.

Ezenkívül mindössze két olyan régió volt, ahol a nettó migráció nyers aránya szintén meghaladta az ezer főre vetített 15,0 főt, az egyik Fokida közép-görög kontinentális régió, a másik pedig az Anglia északi részén fekvő York.

Az EU-ban további olyan NUTS 3 szintű régió volt, ahol a migráció hatására a népesség ezer főre vetítve átlagosan legalább nettó 8,0 fővel nőtt és között.

  1. Én városi egyenesebb társkereső
  2. Friss Eurostat-adat: Budapest életszínvonalban lepipálja Bécset és Berlint
  3. Berlin túraútvonalak Berlin város útmutatója »Berlin Stadtführungen Sightseeing Tours« kínál Berlin látogatók és a kultúra szerelmesei élénk és informatív egyéni Berlin privát városnézések és vezetett berlini túra a régi és New Berlin.
  4. #Berlin | BENNFENTES
  5. Emme keres férfit
  6. Ruppin mutató nő keres férfit
  7. Tanzschule egyetlen berlin
  8. Index - Gazdaság - Fürgegyíkok és rézsiklók miatt csúszik a Tesla berlini gyára

E régiókat a legsötétebb árnyalat jelöli a 4. Ellenkező volt azonban a helyzet Franciaországban, ahol a legmagasabb nyers nettó migrációs arányszámmal rendelkező régiók általában vidéki térségekben, gyakran az ország déli részén találhatók például Tarn-et-Garonne, Dordogne, Landes, Hérault, Gers, Gard és Hautes-Alpes.

A litván régiók nettó kivándorlást mértek Az EU területén NUTS 3 régió volt, ahol a nettó migráció a és közötti időszakban negatív volt vagyis többen hagyták el az adott régiót, mint ahányan odaköltöztek. E régiók nagyrészt Kelet-Európában különösen Bulgáriában, Magyarországon, Lengyelországban és Romániábanés Lettországban, Litvániában, Németország keleti részén, Északkelet-Franciaországban, Spanyolország kisebb területein, valamint Dél- és Nyugat-Írországban helyezkednek el.

A legmagasabb az ezer lakosra vetített ,0 főt meghaladó negatív nyers nettó migrációs arányszámmal rendelkező egyetlen statisztika berlin NUTS 3 szintű régió között Litvánia tíz régiójából kilenc megtalálható az egyedüli kivétel Vilniaus apskritis fővárosi régió volt. Rajtuk kívül csak három német régióban Suhl, Kreisfreie Stadt, Mecklenburg-Strelitz és Demmin; az utóbbi kettőről csak a — egyetlen statisztika berlin időszakra vonatkozó adatok állnak rendelkezésre és Dublin ír fővárosi régióban —es adatok volt két számjegyű a lakosságszámhoz viszonyított nettó kivándorlási arányszám.

M48A5 Patton: Berlin, városnézés és így tovább

Megjegyzendő, hogy e számadatokat bizonyos mértékben befolyásolhatja, hogy egyes régiókról csak rövidebb idősorok állnak rendelkezésre. A Dublint elhagyó migránsok száma például nagy valószínűséggel a gazdasági és pénzügyi válság csúcspontján volt a legmagasabb, amikor a legnagyobb problémák jelentkeztek a egyetlen statisztika berlin.

A grafikonokon a szaggatott halványlila és sötétzöld vonalak azokat a régiókat jelölik, ahol — között a legmagasabb, illetve a legalacsonyabb volt a népességnövekedés, a folytonos halványlila és sötétzöld vonalak pedig azokat a régiókat ábrázolják, ahol a legutóbbi időszakban jellemzően ben a legmagasabb, illetve a legalacsonyabb volt a népességnövekedés.

Ahogy az a grafikonokon is látható, jelentős eltérések vannak a régiók között az EU átlagához viszonyítva, amely relatíve változatlan maradt. Ez különösen a legmagasabb, illetve a legalacsonyabb népességváltozási arányszámmal egyetlen statisztika berlin két NUTS 3 szintű régió, Egyetlen statisztika berlin és Siauliu apskritis esetében igaz.

Bizonyos régiókban a természetes népességnövekedés és a nettó migráció együttes hatásának köszönhetően növekszik a népesség. Ez főként Észak- és Nyugat-Európa számos városi régiójára jellemző. Ezzel szemben a legtöbb német, olasz és osztrák régió népességszámát csak a migráció tartja fenn, a természetes házassági találkozó iroda pedig általában negatív.

Bulgária, Görögország, Spanyolország, Horvátország, Magyarország, Lengyelország, Portugália, Románia és a balti tagállamok nagy részében szintén csökken a népességszám a természetes népességfogyás miatt, ezt a folyamatot azonban gyakran felgyorsítja a nettó kivándorlás, amely a gazdasági és pénzügyi válság után vált különösen nyilvánvalóvá egyes régiókban.

Születési és termékenységi arányok Az Európai Unióban a nők egyre kevesebb gyermeket vállalnak, ami hozzájárul a természetes népességnövekedés lassulásához, sőt, akár népességfogyáshoz is vezethet.

Navigációs menü

Ez a szakasz a regionális nyers születési arányszámokról a születések számának az átlagos népességszámhoz viszonyított, ezer lakosra vetített arányáról és termékenységi arányszámokról az egy nőre jutó átlagos születésszámról nyújt tájékoztatást.

Az EU nyers születési arányszáma ben ezer lakosra vetítve 10,4 születés volt. Az arányszám az uniós tagállamok közül Írországban érte el csúcsértékét, ezer lakosra vetítve 15,7 születés volt, de viszonylag magas volt az Egyesült Királyságban 12,8 és Franciaországban 12,6 is. A skála másik végén a nyers születési arányszám ezer lakosra vetítve 10,0 vagy annál kevesebb születés volt Kelet-Európa nagy részén Bulgária, Horvátország, Magyarország, Lengyelország és Romániaa legtöbb dél-európai országban Görögország, Egyetlen statisztika berlin, Olaszország, Málta és Portugáliavalamint Németországban, Lettországban és Ausztriában.

A A nyers születési arányszám a tagállamok közül mindössze Németországban, Ausztriában és az Egyesült Királyságban nőtt és között Németország és Ausztria esetében a kiindulási érték rendkívül alacsony voltmíg Luxemburgban, Máltán és Szlovéniában változatlan maradt. A demográfiai és családpolitikai szakértők véleménye megoszlik abban, milyen okok miatt tartózkodnak látszólag annyian a kanadai társkereső gyermekvállalástól, az Eurostat legfrissebb népességi előrejelzései szerint mindenesetre az érintett tagállamok közül Németországban, Spanyolországban és a balti tagállamokban csökkenni fog a népességszám a következő évtizedekben.

E régiók mindegyikében, továbbá a másik ír régióban Border, Midland and Westernaz egyesült királyságbeli Észak-Írországban és az Egyesült Királyság három, nagyrészt városi régiójában West Midlands, Greater Manchester és West Yorkshire ezer lakosra vetítve legalább 14,0 születés volt a nyers születési arányszám ben a legsötétebb árnyalat mutatja az 5. Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyesült királysági adatok a E régiók nagyrészt Németországban összpontosultak 19 régióde megtalálhatóak voltak Olaszországban és Portugáliában négy-négy régióSpanyolországban három régióGörögországban két régióvalamint Ausztriában a keleti Burgenland régió.

A Németország nyugati részén fekvő Saarland régióban regisztrálták a legalacsonyabb nyers születési arányszámot ezer lakosra vetítve 6,8 születés. A termékenységi arányszámok csökkentek a gazdasági és pénzügyi válság után Az EU teljes termékenységi arányszáma ben történelmi mélypontra jutott, egy nőre vetítve mindössze 1,45 élveszületést regisztráltak. Ezt követően némileg javult ez az érték, ban elérte az 1,61 élveszületést, a gazdasági és pénzügyi válság kitörése után azonban ismét visszaesett, ben 1,58 volt.

Napjainkban a világ fejlett részein az egy nőre jutó 2,1 élveszületés az a teljes termékenységi arányszám, amely megfelel a természetes reprodukciós rátának, vagyis annak a szintnek, amelyen a népesség mérete ki- és bevándorlás nélkül hosszú távon stabil maradna.

A termékenységi arányszámok gyakran magasabbak voltak azokban a tagállamokban, ahol a család mint egység viszonylag gyenge volt a házasok aránya alacsony, a házasságon kívül született gyermekek száma pedig magas volta párok viszonylag gyakran bizonyultak instabilnak magas volt a válási aránya nők pedig nagy számban képviseltették magukat a egyetlen statisztika berlin.

A termékenységi arányszám 13 tagállamban az egy nőre jutó 1,50 élveszületést sem érte el.