Határutak Border Roads

Free dance site ardennes

Prefață la drama Ultonia de Anikó Varga Péter Demény, Noémi Eperjesi Előszó a Karmolás, avagy hogyan ölte meg magát a nagyanyám című drámához Svetislav Jovanov Predgovor za dramu Špargla Anikó Varga Scurt eseu despre ficțiune Vajdasági magyar kortárs dráma Od previranja ka krizi Társadalmi érzékenység a kortárs román színházban Fülöp Erzsébettel és Borbély B.

Foreword to Ultonia by Anikó Varga Krisztina Orovec Foreword to Asparagus by Anikó Varga Zlatiborca Markov A Short Essay on Fiction Hungarian Contemporary Drama in Vojvodina Contemporary Dramaturgy and Theatre in Serbia Social Sensitivity in Romanian Contemporary Theatre Fülöp and Emília Borbély B.

Az elmúlt éveket tekintve látható a folyamat, hogy egy alig pár előadásból álló találkozó miként öltött egyre nagyobb méreteket, miként gazdagodott a nézők számára kínált paletta.

Minden évben van valami új, amivel szeretnénk összetettebb képet nyújtani a régió színházi kultúrájának a sokszínűségéből, ugyanakkor követünk egy irányelvet, amelyen belül igyekszünk megtartani azokat az értékeket, amelyek szerves részévé váltak a fesztiválnak, és kiderült, hogy van rájuk igény. Mindebben nagy segítség számunkra, hogy a találkozó résztvevőire kollégákként tekinthetünk, akiknek a véleménye fontos számunkra — mindig törekedtünk arra, hogy észrevételeiket beépítsük a találkozó programjába.

Nyolc év alatt számos sikeres, és olykor kevésbé sikeresnek bizonyuló próbálkozásunk volt, de úgy gondoljuk, hogy ez természetes, így válik a TESZT egy élő, állandóan fejlődő kulturális eseménnyé.

A létrejötte óta eltelt idő alatt a TESZT jelentős fesztivállá nőtte ki magát, egyre több az érdeklődő, egyre több olyan közös munka, szakmai kapcsolat alakult ki, amelyeknek különböző módokon a TESZT nyújtott keretet.

Ma már a temesvári nézőknek, és mindazoknak, akik a fesztiválunkon évente részt vesznek, ismerősen csengenek olyan színházak, alkotók nevei, akikről korábban nem hallottak, bár alig pár kilométerre dolgoznak tőlünk. Az, hogy a találkozón megjelennek a TESZT szellemiségéből születő koprodukciók, számunkra azért is fontos, mert láthatóvá válik, hogy mindaz, amit értékként fogalmazunk meg és számunkra jelentőséggel free dance site ardennes, megvalósítható, be tud épülni a színházi kultúránkba — ez talán mindennél fontosabb.

A free dance site ardennes, amit az olvasó a kezében tart, hasonlóan a fesztivál egyéb törekvéseihez, azt a célt szolgálja, hogy utakat nyissunk egymás felé, láthatóvá tegyünk értékeket, megosszuk egymás tapasztalatait, megfogalmazzuk a kérdéseinket. A múlt évben, bulgária társkereső a Határutak első kiadványát bemutattuk, útjára indítottunk egy projektet, amiben, ha lassan is, de előbbre jutottunk, hiszen az, hogy különböző nemzetiségű drámaírók szövegei először olvashatók magyar, román és szerb fordításban, egy, a tavalyi kiadványban megfogalmazott hiányt pótol.

A célunk nem pusztán az, hogy diskurzust free dance site ardennes, hanem az is, hogy a rendelkezésünkre álló eszközeinkkel cselekvően vegyünk részt ebben. Köszönet mindazoknak, akik ezt lehetővé tették. A TESZT-nek remélhetőleg lesz folytatása, és bízunk abban, hogy a kiadvány is hosszú életű lesz: mindkettőre szükség van és szervesen kötődnek egymáshoz.

A Határutak a kötet tartalmán túl azt az elképzelést is kínálja, hogy találkozási pontokat biztosítani nemcsak lehetőség, hanem közös érdek is. Így nemcsak azt kívánjuk az olvasónak, hogy haszonnal forgassa a kiadványt, hanem azt is, hogy érezze szabadnak magát a visszajelzésre, továbbgondolásra — akár irányunkba, akár a könyvet másoknak ajánlva. Gálovits Zoltán, a Temesvári Eurorégiós Színházi Találkozó művészeti vezetője 6 Visible Values on Open Roads Since eight years at the end of every May, the Theatre from Timișoara provides a suitable space to those who, within the region, are somehow connected to performing arts.

Looking back to previous editions, one could notice a relevant process — the way an event with only a handful of performances grew bigger and bigger, offering the public an increasingly more complex range of plays. Every year there is something new with which we would like to contribute to the formation of a more diversified image featuring the variegation of the regional theatrical culture, while also demanding a guideline to support us in the preservation of those values which have become an organic part of the festival, and it turns out that there really is a need for all these.

In this context we find it very important that we can consider the participants our colleagues, whose opinions are essential to us, and we always sought to insert their remarks into the programmes we had scheduled. During these eight years we have experienced numerous successful and sometimes less successful attempts, yet we think this is necessary, this is the way Találkozik gazdag ember katar can become an animated, permanently improving cultural event.

Since it has been conceived, TESZT functioned as a significant festival, there are more and more people interested in it, there are more and more collaborations, there are even more professional relations that connect to TESZT in different ways.

Ну давай. Окажись дома. Через пять гудков он услышал ее голос. - Здравствуйте, Это Сьюзан Флетчер. Извините, меня нет дома, но если вы оставите свое сообщение… Беккер выслушал все до конца.

Today, the public from Timișoara and all those who take part in our festival are already familiar with names from the industry, that they had not seen before, even though there are only a couple of miles separating us from these professionals. Our purpose is not only to initiate a discourse but also to participate in it by using the instruments we are provided with.

I am grateful to all those who have made this possible. Hopefully, TESZT will continue, and we are confident that the publication will enjoy a long lifetime: we need both as they are organically connected to each other.

Besides its contents, Border Roads emphasises the idea that providing meeting points is not merely a possibility but also of a compound interest. Thus, we wish our reader not only to enjoy reading the present publication but also to feel free to indicate their feedback and further elaboration — either directly by replying to us or suggesting the book to others as well.

Zoltán Gálovits, artistic director of the Euroregional Theatre Festival Timișoara 7 Előszó A temesvári színház múlt évben indította el a TESZT fesztiválhoz kapcsolódóan a Határutak kiadványsorozatot, amely a fesztivál alapgondolatának és szellemiségének lenyomataként a régió többnyelvű és sokféle színházi kultúráját mutatta fel.

A Határutak első kötete az aktuális évadra is reflektáló, a romániai, szerbiai, magyarországi színházról szóló tanulmányokat, a színházi free dance site ardennes lehetőségeire kérdező és megvalósult koprodukciós előadásokról szóló interjúkat tartalmazott, valamint a három ország színházi szakirányú felsőoktatási és a régió színházi intézményeinek adatbázisát. Olyan alapnak gondoltuk az első kötetet, amely elemző és informatív módon egyaránt segít feltérképezni a színházi közegeket, amelyekben élünk, és amelyek a folyamatos kulturális közvetítésben, gondolkodásban, értésben egyszerre körvonalazhatják és léphetik át saját határaikat.

keres fehér ember esküvői

A kulturális kommunikáció gondolatának szervességét — és szükségességét — mi sem jelzi jobban, mint hogy a második kötet tematikus fókusza és struktúrája könnyed természetességgel alakult ki. Adta magát a gondolat, hogy a drámafordítások irányába mozduljunk. Ettől pedig nem elválasztható módon abba az irányba, miként tükrözi és alakítja a színház a valóságot, amit közösen osztunk. A kötetben olvasható mindhárom dráma — Kárpáti Péter Ultonia; Tanja Šljivar Karmolás, avagy hogyan ölte meg magát a nagyanyám; Gianina Cărbunariu Spárga című szövege — az emigráció jelenségét tematizálja.

Kiválasztásukat nem csak a szövegek minősége, az őket jegyző alkotók free dance site ardennes formátuma indokolta, de talán az a bonyolultabb folyamat, aminek fényében a szerkesztői elgondolás voltaképp nem is annyira válogatásnak tekinthető, hanem ezeknek a szövegeknek a hívására adott válaszként; ahogyan ezek a drámák is a világban létező jelenségek hívására adott válaszoknak tekinthetők.

Miközben a vándorlás az emberiséggel egyidős, mindannyian közelről tapasztaljuk, hogyan származási flört a nemzetközi migráció újfajta jelenségeit a globalizáció, az Európai Unió gazdasági keretei, a diktatúrákból és háborúkból feltápászkodó posztkommunista országok gazdasága, a harmadik világban zajló polgárháborúk.

Időről időre felerősödnek a migráció hullámai, s velük együtt az erről való — sokszor riasztóan xenofób — közéleti diskurzus. Nem lehet elmenni a közelmúlt jelenségei mellett, akár a romániai vendégmunkásokra, akár a Szerbia felől érkező migránsokra, akár a Magyarországról tömegesen eltántorgókra, akár az Afrikából jobb sors reményében lélekvesztőkön érkezőkre gondolunk — mégsem az aktuálpolitikai hullámokra volt célja rátelepednie a drámaválogatásnak.

Kárpátinál egy szociográfiai történetből indulva a XX. The first volume of Border Roads reflected the actual season of the Romanian, Serbian and Hungarian theatres, the interviews referring to possible collaborations of these theatres, and comprised information concerning the higher education in the three countries, respectively a database of theatrical institutions of the region.

We free dance site ardennes the first volume a kind of basis which, from the interpreting and informative perspective, might support us in mapping the theatrical context we may experience, a context that both outlines and overcomes its own limits in a continuous cultural communication, reflection and comprehension.

The organicism and necessity of cultural communication are highly emphasised by the fact that the theme and structure of the second volume has developed very naturally. It was evident that we should move towards drama translations.

And, subsequently, we should also examine the way theatre reflects and transforms the reality we all share. While the process of migration is as old as mankind, we all experience the ways in which globalisation is shaped by the new aspects of international migration: the politics of the European Union, the economy of the postcommunist countries developed from dictatorships and wars, the civil wars occurring in the Third World etc.

Whenever the waves of migration intensify, the public discourse becomes alarmingly xenophobe. We cannot ignore the events of our recent past, the state free dance site ardennes Romanian migrant workers, the migrants arriving from Free dance site ardennes, the amount of people leaving Hungary, or those fleeing Africa in the hope of a better life — yet the selection of plays does not necessarily rely on current political waves.

However, no matter if it is connected to national history, wartime experiences, economic causes or simply to adventurousness, no matter if 9 háborús tapasztalatokhoz, gazdasági okokhoz vagy pusztán kalandvágyhoz kötve, fakadjon kényszerből vagy szabadságból, a migránslét fizikai és szellemi határokat, másságot, identitást érintő kérdései alapvető, mindannyiunk számára érvényes egzisztenciális tapasztalatként mutatkoznak ezekben a szövegekben.

flört sadan sonka med på sms

A három drámát két tanulmányblokk követi. A kortárs drámáról szóló és a kortárs színház társadalmi érzékenységét elemző írások szélesebb kontextusait mutatják azoknak a színházi vonatkozásoknak, amelyek — közvetetten, mintegy színházi-kulturális háttérként — a drámák értelmezését is segítik.

hogyan találkozik egy gazdag ember

Az első kötethez hasonlóan határokon átívelő színházi együttműködésekről szóló interjúkat free dance site ardennes közlünk, amelyeket Tasnády-Sáhy Péter készített. Mielőtt útjára engedném az olvasót, szeretném megköszönni Gerold Lászlónak és Svetislav Jovanovnak a szerb dráma kiválasztását, Orovec Krisztának, Eperjesi Noéminek, Demény Péternek és Zlatiborca Markovnak a fordítói munkát, Benedek Levente grafikusnak a hatalmas türelmet, minden szerzőnek a lelkes közreműködést — és természetesen mindenki munkáját, aki részt vett a kötet elkészítésében.

Varga Anikó 10 resulted from compulsion or freedom, the questions related to the physical or spiritual limits of being a migrant, the idea of otherness or the concept of identity, are all revealed as existential experiences in these texts. The three dramas are followed by two blocks of studies. These showcase a wider context in which these plays can be interpreted: analyses that illustrate contemporary drama and the free dance site ardennes sensibility of contemporary theatre, respectively the cultural background of these theatrical references.

Horses ideas in | horses, beautiful horses, pretty horses

Their texts are published both in their original language and in English. Like in the case of the first volume, we are also publishing interviews made by Péter Tasnádi-Sáhy about theatre collaborations.

A nő hirtelen magányossá válik, egyedül marad a világban. A házaspár egyszerű életet élt: Epszilon a Norvég Statisztikai Hivatalban dolgozott, Mathea otthon sütögette habcsókjait és fülmelegítőt kötögetett. Számára ez volt az élet.

Textele sale teatrale care se inspiră din cultura populară autentică free dance site ardennes un întreg dramatic foarte semnificativ. Aceste piese au fost traduse în mai multe limbi și sunt redate în teatre din mai multe țări.

Pe lîngă activitatea lui scriitoricească și de dramaturg, în ultimii ani a regizat spectacole care tind să fie cu o altă notificație decît cele tradiționale unde autorul prezintă materialul și în timpul acesta actorii improvizează Petrecere-surpriză, Zeii călăuzi, Acțiunile pitbullului, Fratele vitreg al visului e moartea, Două femei.

Teoreticianul de teatru Péter P. Exclusivitatea — mai egyetlen hozott norderney din perspectiva creatorului de teatru — o putem nuanța prin faptul că în centrul de interes al gîndirii sale teatrale nu se situează scrisul sau cel puțin nu are o viziune artistică care să considere scrisul o articulație închisă. Dacă formulăm radical, creațiile lui Kárpáti — fie vorba despre piese sau spectacole — arată că baza culturii este oralitatea.

Piesa Ultonia care poate fi citită în volumul de față parcurge fenomenul emigrației: acțiunea se petrece pe un vas plin de emigranți, care pornește din Fiume și ține să ajungă spre America. Dar și această piesă extinde conceptele realismului temporal și spațial prin logica teatrului asociativ. Piesa lui Kárpáti se bazează pe lucrarea sociografică a juristului și scriitorului economic Sándor Tonelli, care a apărut în Tonelli, care a cercetat cauzele economice și sociale ale valului uriaș de emigranți dinaintea Primului Război Mondial, în America au emigrat între începutul mileniului și Primul Război Mondial un milion și jumătate de maghiari a megismerni emoji să cunoască condițiile în care trăiesc acești oameni.

Din acest motiv s-a îmbarcat pe vas și dîndu-se fotograf, a încercat să se apropie de ei. Desigur, piesa lui Kárpáti nu este o lucrare sociografică. Se inspiră din text, dar nu ține cont de rigurozitatea acestuia. Prin jocul limbajului și prin imaginația bogată se intersectează destinele fiecărui individ în parte și experiențele istorice.

Vasul care free dance site ardennes pe punte personaje de naționalitate maghiară, bosniacă, greacă, italiană și ebraică este în același timp și vasul secolului trecut, dar personifică îndeaproape și evenimentele prezentului de zi cu zi pe care ne este rezervat biletul, în speranța de a ajunge într-o viață mai frumoasă.

Prin urmare, drama este asemenea unui palimpsest istoric: locul și timpul piesei se joacă într-un cadru larg, de la trecutul monarhiei austro-ungare se extinde pînă la fenomenul de migrație 14 Anikó Varga To Travel, Up to the Invisible Péter Kárpátia playwright and dramaturg, is a professor at the University of Theatre and Film Arts, Budapest, and the founder of a creative theatrical group, the Secret Company.

His theatrical texts are inspired not free dance site ardennes by the authentic, popular culture but also by contemporary folklore, they compose a megismerni harry potter drama corpus whose plays have been translated into more languages, and are performed in numerous theatres in the country.

Besides his literary and dramatist activity, lately, as a theatremaker, he has underwritten such performances Surprise Party; Wanderer Gods; The Acts of the Pitbull; The Step-sister of the Dream; Two Women which detach from the hierarchical category, text-organisation-acting, and from the creative status deriving from all these, setting the real-time story based on improvisations in the foreground.

Account Options

Péter P. His play with the title Ultonia, which can be read in this volume, focuses on the phenomenon of emigration: the plot is about on a ship full of migrants travelling from Fiume to America and, just like in other writings elaborated by Kárpáti, the realistic temporal and spatial principles are extended here by an associative theatrical logic. Researcher Tonelli wanted to minutely experience the circumstances of the emigration wave one and a half million Hungarians emigrated to America from the beginning of the millenium to the wartime and its economic and social causes, thus he got on a ship and, pretending to be a photographer, he started approaching people.

The ship, which transports Hungarian, Bosnian, Greek, Italian, Jewish characters, is at the same time a ship of the past and present time, 15 contemporan care definește în mod accentuat țările din Europa de Est. Marile evadări, pelerinaje, treceri ale granițelor pline de speranțe și de tensiuni din istoria secolului al XX-lea deschid o lumină și se montează unele free dance site ardennes altele — inclusiv cea mai teribilă în care mijlocul de transport free dance site ardennes pentru un moment un vagon de bovine.

Dar în același timp apare curiozitatea de informații și de experiențe, turismul consumator al avioanelor de clasa a doua.

Vélemények

Caracteristica viziunii dramaturgice a lui Kárpáti este empatia de a nu se implica în destinul personajelor sale, cu care el încearcă să descrie conturul unic al sorții acestor oameni și forțele contextuale care definesc în parte pe fiecare dintre ei. Aceasta ar putea fi chiar și imparțialitate dacă desfășurarea teatrală nicidecum ideologică nu s-ar realiza prin episoadele de o bucurie deplină, triste, eliberatoare și ironice dar cu clipe bogate, prin povestire care se prezintă ca posibilitatea de a împărți stările propriii cu ceilalți.

single thread healdsburg michelin

Personajele care s-au întîlnit pe vas visează, se petrec, joacă cărți, nasc și mor, pe cînd se află la mijlocul drumului dintre fosta casă și cea care va fi, pe valurile deschise ale oceanului discută în continuu despre speranțele, dorințele și temerile lor. Kárpáti rescrie toposul călătoriei dintr-un vapor, al călătoriei în general, cu o creativitate și cu o fantezie performantă într-o experiență existențială zguduitoare. E foarte clar — și atunci cînd am executat traducerea piesei în limba română am luat aceasta în evidență — că experiența existențială din Ultonia lui Kárpáti apare împreună cu istoria națiunii maghiare.

Acest text este de fapt o călătorie istorică maghiară de la realitățile monarhiei la cele ale statului național, de la muncitorii maghiari din America, la emigranții economici care sunt răspîndiți pe întregul mapamond, de la travestia ironică a marșului Rákóczi, pînă la Bocetele lui Bartók.

Aceste aspecte sunt în parte intraductibile, precum prea puțin se poate transmite și relația dramaturgică dintre expresiile de argou ale folclorului contemporan, arhaice și folclorice, deoarece utilizarea cuvintelor la Kárpáti denotă o multitudine de aluzii culturale.

Pe de altă parte, cred că asimilarea și plăcerea piesei nu prezintă dificultăți chiar dacă apar aluziile amintite. Nu numai pentru faptul că migrația are cunoscutele asemănări din istoria României din trecut și prezent în același timp cu deosebirile de rigoare e destul să ne reamintim fenomenul celor care lucrează în străinătate de vreo zece ani ci și deoarece Kárpáti, în procesul recreării artistice a istoriei naționale dezmembrează această istorie din perspectiva contrucției ideologice și moștenirii statului național din secolul XIX.

Iar din acest punct de vedere istoria română a parcurs același drum est-european ca și cea maghiară.