Festőművészek listája – Wikipédia

Nő férfi modell kereső festő

Nem köthető egyetlen stílushoz vagy műfajhoz sem, hanem azok sokfélesége jellemzi. A es évektől a patriarchális társadalom értékrendje szerint szerveződő művészeti világban, a festészet és szobrászat primátusára és a formai innováció elvére épülő berendezkedésben helyüket kereső nők a marginalizált területeken alternatív intézményekben és műfajokban performansz, land-art, fotó, videó tudtak megjelenni, ill.

nő férfi modell kereső festő

Jelentős szerepük volt a modernista paradigma lebontásában. Szerintük ilyenek a kör- ill.

Lényegében biomorf, a női testből derivált, erotikus, szexuális jelleggel bíró, öntudatlanul felszínre törő formákról, ill. A kiindulást Simone de Beauvoir A második nem azon kitétele jelentette, mely szerint a férfi által megteremtett ideális nőképben a női test, a férfi szexuális vágyának passzív tárgyává object of desire válik.

nő férfi modell kereső festő

A kívülről meghatározott testi identitás helyébe a korai feminista művészek a nő saját testi tapasztalatait, érzéseit és vágyait helyezték Hannah Wilke, Carolee Schneemann. Radikálisan szembeszegültek a nyugati civilizáció idealizált női testképével, az aktfestészettel, s a női test korábban tabuként kezelt nő férfi modell kereső festő — menstruáció, terhesség, szülés, öregedés stb.

nő férfi modell kereső festő

A női nemi szervek ebben az összefüggésben úgy jelennek meg, mint a férfi dominanciától való függetlenedés emblémái.

A hatalommal bíró női előképek felmutatása motiválta az ún. Részben az ősi mitológiákban női konnotációval bíró természettel, földdel és termékenységrítusokkal való azonosulás táplálta a galériák világából kivonuló performanszokat s land-art munkákat Ana Mendieta, Betsy Damon, Mary Beth Edelson, Mary Fish, Mary Missés ösztönözte áttételesen az organikus anyagok használatát is.

Részben közösséget vállaltak a hagyományos művészeti értékrendben alacsonyrendűnek vélt és a nőkkel összekapcsolt tevékenységekkel, tulajdonságokkal dekorativitás, ornamentika, házilagos anyagok, technikák stb. Kiterjesztették ezt a populáris kultúrába sorolt, ill.

nő férfi modell kereső festő

A as évekre a mozgalom erejét vesztette. A második generáció tagjai elhatárolódnak a biológiai determinizmus elméletétől. Az a kontextus foglalkoztatja őket, amelybe többek között a nemi szerepekkel kapcsolatos klisék, sztereotípiák Kiki Smith, Helen Chadwick is beépülnek. A es években színrelépő nemzedék tagjai nem hisznek a stabil, rögzített nemi identitásban, és a kollektív fellépésben, így individuális stratégiákat követnek. Harcosság, kritikai él helyett finom irónia, ambivalencia, lágyabb, személyesebb hangvétel, könnyedség jellemzi őket.

A legfiatalabbaknál jelentős szerepet kap a pop-kultúrával való kapcsolat Mariko Mori. Az önmegismerésben, identitáskeresésben nagy szerep jut a pszichológiának, a metaforikus fogalmazásnak, az életrajzi elemeknek, a köznapi élményeknek, a narrációnak Pippilotti Rist. A korszak egyik központi témája a test, a testi identitás, a test reprezentációjának vizsgálata. A nők által alkalmazott nyelv beépül a művészeti köznyelvbe, s felhagyva szektás különállásukkal — a feminista titulussal is, tekintve, hogy a különbözőség, a sokféleség s nem az azonosság, ill.

A fordulat éve után pedig a hivatalos művészet ellenében szerveződő progresszív, avantgárd művészet ellenzékiségének rendelődött alá minden más önérvényesítő hang. Nem csak a nemi identitással, ill. Az itthon dolgozó művészek körében a női identitás nő férfi modell kereső festő tudatosan felvető, elméleti alapozottságú életművek nem születtek.

Számos életműben mégis feltárhatók azok az elemek, melyek szerint a nőművészeket foglalkoztatta saját helyük kijelölése, önmeghatározásuk. Anyaghasználatukban, attitűdjükben, műfajaikban, témáikban párhuzamot lehet vonni a nemzetközi jelenségekkel.

  • Castingok | FreeFaces
  • Egyetlen fehér keresés

A művészi pályájukon a két világháború között elinduló generáció nőtagjai közösséget vállalva az Európai Iskola céljaival, a modern, avantgárd hagyományokat akarták rehabilitálni. A személyességet és saját közvetlen életélményeiket háttérbe szorítva, többnyire az absztrakció jegyében alkottak.

Jóllehet mindeddig művészetük interpretálásában nemigen jelent meg az identitás kérdése, életművük későbbi szakaszaiban, önarcképekben Anna Margitönmaguk elrejtésében Vajda Júliaa formák, anyagok, a természet használatában Szántó Piroska, Forgács-Hann Erzsébet, Lossonczy Ibolya határozottan fellelhetőek a női nézőpontok.

nő férfi modell kereső festő

A náluk fiatalabb Ország Lili már az élettörténete, az emlékezés és zsidó kulturális öröksége köré építette életművét.

Schaár Erzsébet témáiban a populáris kultúra felé való nyitás részeként megjelennek hétköznapi női témák kozmetikusnál, tükör előtt. A következő generáció képviselői az ellenzéki, avantgárd alapon szerveződő férficsoport dominanciáját elfogadták, saját női identitásukra csak jelzésszerűen utaltak.

Keserü Ilona a női testre utaló gömbölyű formákat még rejtve ábrázolta. Maurer Dóra rézkarcain érzéki hatású, tapintási képzeteket keltő, nemi szervek formáját sejtető növényi vegetációt ábrázolt.

Festőművészek listája – Wikipédia

A textil emancipációjában többen a nőiséggel hagyományosan megfeleltetett természethez fordultak Gecser Lujzatermészetes anyagokat, energiákat alkalmaztak. Mások a természet romboló erőinek tették ki alkotásaikat Bajkó Anikóvagy a textilkészítés eljárásait kiterjesztették a környezetre, a hétköznapi élet tárgyaira, anyagaira Lovas Ilona.

nő férfi modell kereső festő

Szenes Zsuzsa a lenézett női kézimunkával egy-egy jellegzetesen férfias, erőszakhoz kötődő tárgyat gázálarcot, őrbódét alakított át szimbolikusan. A női identitás és a egyetlen reggeli frankfurt test vállalásának igénye is először a es évek második felében, néhány nőművész énfotózási akciójában fogalmazódott meg Lovas Ilona, Kele Judit.

Drozdik Orsolya korai performance-aiban a nő nézőpontjából látott női testtel foglalkozik, míg aktrajzaiban a férfi alkotó és a női modell viszonyt elemzi, a nő mint alkotó hiányára reflektál. Munkássága New Yorkban bontakozott ki és része a nemzetközi nőművészetnek. Berhidi Mária korai szobrai a kívülről és belülről látott nőképpel, a nőkkel kapcsolatos konnotációk vizuális megjelenítésével foglalkoznak, de a maguk korában nem kaptak nyilvánosságot, minthogy a hazai diskurzusba nem illettek.

A rendszerváltás után az ellenzéki, avantgárd művészeti stratégia érvényét vesztette, és lehetőség nyílt a korábban viszszaszorított művészeti attitűdök felszínre jutására. A es években megsokszorozódott a képzőművészeti pályán maradó aktív nők száma.

Navigációs menü

Művészeti felfogásukban, anyaghasználatukban, eszközeikben közel állnak a nemzetközi színtér rokon megnyilvánulásaihoz. Többek között Benczúr Emese, Csáky M.

Irodalom: Vízpróba. Az Óbudai Társaskör kiállítássorozata szerk. Velencei Biennálé, Velence kat.