Sms-ben jött a fenyegetés - büntették a behajtót

Sms követelések teljesítéséhez. Miért nincs benne az SMS-ben, hogy kit keresnek?

Tartalom

  Tájékoztató a követeléskezelés menetéről lakossági, jelzáloghitellel rendelkező magánszemély ügyfelek részére Bankunknál fizetési késedelembe esett Ügyfeleink az alábbi ábrán szemléltetett követeléskezelési folyamatba kerülnek: Az egyes kezelési szakaszok rövid bemutatása: Korai behajtás: az első késedelmes naptól egészen a Akik ezt nem képesek megtenni, ugyanakkor rendelkeznek rendszeres fizetőképességgel, hajlandósággal, pénzügyi elemzésre javasoljuk őket. A nem együttműködő Ügyfeleket tájékoztatjuk a nemfizetés várható következményeiről.

  sms követelések teljesítéséhez

  Külső követeléskezelés: a nem elérhető, nem együttműködő Ügyfeleket 60, illetve 90 napra külső követeléskezelésre adjuk ki, melynek elsődleges célja az együttműködésre ösztönzés, hiszen csak ebben az esetben tudunk segítséget nyújtani bajbajutott Ügyfeleinknek.

  Pozitív banki döntést követően pedig szerződésmódosítás keretében lehetőséget biztosítunk átmeneti könnyített törlesztéssel áthidalni az Ügyfél számára nehéz időszakot. Önkéntes ingatlanértékesítés támogatása: az együttműködő, ugyanakkor megfelelő fizetési képességgel nem rendelkező Ügyfeleink számára lehetőséget biztosítunk, hogy végrehajtási eljáráson kívül, saját hatáskörben értékesítsék a hitel biztosítékául szolgáló ingatlant.

  sms követelések teljesítéséhez

  Jogérvényesítés: itt kerül közjegyző előtt felmondásra a kölcsönszerződés és indul meg a bírósági végrehajtási eljárás, melynek eredményeként a hitel biztosítékául felajánlott ingatlant, annak tulajdonosa elveszítheti.

  Felhívjuk figyelmét arra, hogy a fenti eljárás együttműködő adóst feltételezve került bemutatásra, a követelés jellege, az eljárás körülményei és az együttműködés elutasítása alapján fentiektől eltérő kezelési folyamat kerülhet alkalmazásra.

  A fentieken túlmenően a Végrehajtói Kamarát is általános költségátalány illeti meg. A késedelemmel összefüggésben felmerülő költségeket jellemzően az adósnak kell megfizetnie! A késedelem elsődleges költsége a késedelmi kamat, mely a teljes késedelmes tartozást terheli. Aktuális mértékéről az ügyfél tájékoztatást kap a fizetési felszólító levélben. A hitelezők — a fenti felsorolás szerint — további költséget számíthatnak fel a késedelem következtében, általában a tartozás behajtásával kapcsolatban felmerült költségeik fedezésére.

  Példa: Adós egyáltalán nem elérhető, a külső követeléskezelő sem tudott kapcsolatba lépni vele és a Bankunk sms követelések teljesítéséhez kiküldött felszólító levelekre sem reagált, ekkor a 2.

  Kérdése van?

  sms követelések teljesítéséhez